นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : .
สถานที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพ