นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า)ประจำปี พ.ศ.2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
2 11:00 - 00:00 พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ขอเข้าพบผวจ.เพื่อหารือข้อราชการฯ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องพระพุทธชินสีห์ (331)ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก