นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ประจำปี 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายหมื่นสี ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก