นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 06:40 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2563
รายละเอียด : การแต่งกาย เครื่องแบบตามต้นสังกัด หรือชุดสุภาพขาว-ดำ
สถานที่ : บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก
2 11:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : โรงแรมเดอะเซนส์บูติก โฮเทล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2562
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก