นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด : .
สถานที่ : ท่าอากาศทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
2 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาดสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่น 2
รายละเอียด : .
สถานที่ : วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
3 14:00 - 00:00 ร่วมส่งพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด : .
สถานที่ : ท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก