นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:29 - 00:00 ประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ร่วมทำบุญเปิดสำนักงานสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก และพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
รายละเอียด : การแต่งกาย ชุดลูกเสือ
สถานที่ : โรงเรียนท่าทองพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก