นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณี ราษฎรขอความเป็นธรรมในการจัดรูปที่ดิน
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก