นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (ที่ทำการใหม่) อ.เมือง จ.พิษณุโลก