นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 5/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2564-2570
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก