นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบูรณา การกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
2 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความ ช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบูรณา การกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก