นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 22 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก