นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ชั้น 2 อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ร่วมติดตามการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารศูนย์อำนวย ความปลอดภัยทางถนน **ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก