นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุริตประพฤติมิชอบ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 313 ชั้น 3 อาคาร รัฐสภา กทม.