วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือน สิงหาคม 2563

พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
3 ส.ค. 63
09:00
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ขอสัมภาษณ์ผวจ.พล.เพื่อลงอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับประจำเดือนกันยายน 2563
.
ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ผู้ประสานงาน:คุณฐากูร 08-9147-9738
4 ส.ค. 63
08:30
ปฎิบัติราชการตามปกติ
.
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .
5 ส.ค. 63
08:30
ปฎิบัติราชการตามปกติ
.
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .
6 ส.ค. 63
10:00
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741)ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก OSM
6 ส.ค. 63
13:30
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนบรูณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา(POC)ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล สนจ.พล.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
7 ส.ค. 63
13:30
ประธานการประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
.
ห้องพระพุทธชินสีห์ (331)ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ศอ.ปส.พล.
7 ส.ค. 63
11:00
พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ขอเข้าพบผวจ.เพื่อหารือข้อราชการฯ
.
ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนจ.พล.กลุ่มงาน อำนวยการ
7 ส.ค. 63
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า)ประจำปี พ.ศ.2563
.
ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
8 ส.ค. 63
13:00
เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
ห้องประชุมงบประมาณ (สผ.)ชั้น 6 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ส.ค. 63
15:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOPก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดฯ
การแต่งกาย:ชุดผ้าไทยสีฟ้า
เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
11 ส.ค. 63
09:00
เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
**ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ห้องประชุมงบประมาณ (สผ.)ชั้น 6 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
12 ส.ค. 63
07:00
ประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
การแต่งกาย:เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนจ.พล.กลุ่มงาน อำนวยการ
12 ส.ค. 63
09:15
ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
การแต่งกาย:เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนจ.พล.กลุ่มงาน อำนวยการ
12 ส.ค. 63
19:00
ประธานพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
การแต่งกาย:เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก สนจ.พล.กลุ่มงาน อำนวยการ
12 ส.ค. 63
10:30
ประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา"วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก "เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
การแต่งกาย:ชุดจิตอาสาพระราชทาน(สวมเสื้อโทนสีฟ้า ติดบัตร ผูกผ้าพันคอ)
บริเวณบึงลาดบัวขาว หมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ปกครองจังหวัดพิษณุโลก
13 ส.ค. 63
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2563
.
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กอ.รมน.จว.พล.(ท.)
14 ส.ค. 63
09:00
เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โดยมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมฯ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ชั้น 4 ห้องคอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. กระทรวงมหาดไทย
15 ส.ค. 63
10:30
ประธานพิธีฉลองพระประธานอุโบสถพระพุทธสุโขโพธิ์ทองมหาลาภ หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว พระโมคคัลนะ พระสารีบุตร และทอดผ้าป่ารวมพลคนรักบุญ
.
วัดโพธิ์ทอง ตำบลยาวระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
17 ส.ค. 63
08:30
ปฎิบัติราชการตามปกติ
.
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .
 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
1 ส.ค. 63
00:00
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
-
- -
2 ส.ค. 63
00:00
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
-
- -
3 ส.ค. 63
00:00
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1) -
4 ส.ค. 63
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1) -
5 ส.ค. 63
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1) -
6 ส.ค. 63
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1) -
7 ส.ค. 63
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1) -
10 ส.ค. 63
08:19
บฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1) -
11 ส.ค. 63
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1) -
12 ส.ค. 63
07:00
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก -
12 ส.ค. 63
09:15
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก -
12 ส.ค. 63
19:19
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก -
13 ส.ค. 63
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1) -
14 ส.ค. 63
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1) -
 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
3 ส.ค. 63
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
3 ส.ค. 63
00:00
ลาพักผ่อนครึ่งวัน
.
. .
4 ส.ค. 63
00:00
ลาพักผ่อน
.
. .
5 ส.ค. 63
00:00
ราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพ .
6 ส.ค. 63
10:00
ประธานการประชุมพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2563
.
ห้องประชุมสำนักงานสรรพกร ภาค 7 สำนักงานสรรพากรภาค
6 ส.ค. 63
13:00
ประธานการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
แต่งกาย : เสื้อเหลือ TO BE NUMBER ONE และติดเข็ม TO BE NUMBER ONE
ห้องประชุมพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศลก. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
7 ส.ค. 63
09:30
ประธานพิธีเปิดงานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ประจำปี 2563
.
ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายหมื่นสี ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
10 ส.ค. 63
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปี 2563
.
ห้องประชุมธรรมาภิบาล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานบุคคล
11 ส.ค. 63
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3 ครั้งที่ 1/2563
.
ห้องประชุมธรรมาภิบาล 321 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า) สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน
11 ส.ค. 63
09:00
ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
แต่งกาย : ชุดเครื่องแบบสีกากีแขนยาว
แหล่งน้ำบึงถัง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
11 ส.ค. 63
10:00
หัวหน้าคณะเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วย ณ สถานพยาบาล ประจำปี 2563
.
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
12 ส.ค. 63
07:00
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
12 ส.ค. 63
09:15
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
.
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
12 ส.ค. 63
10:30
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
(แต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน / เสื้อสีฟ้า)
บึงลาดบัวขาว หมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก ปกครองจังหวัดพิษณุโลก
12 ส.ค. 63
19:19
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
.
หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
13 ส.ค. 63
10:10
ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563
.
ห้องประชุมธรรมาภิบาล 321 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า) สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
14 ส.ค. 63
09:30
กล่าวต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
.
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางกระทุ่ม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
21 ส.ค. 63
08:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563
.
ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
22 ส.ค. 63
00:00
เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
.
. .
23 ส.ค. 63
00:00
เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
.
. .
23 ส.ค. 63
13:00
ประธานในพิธีการเทศน์มหาชาติ และเจ้าภาพขันบูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ
.
ศาลาการเปรียญวัดเจดีย์ยอดทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
25 ส.ค. 63
13:30
ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
.
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
26 ส.ค. 63
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชลิไท ชั้น 6 ศาลากลาง(หลังใหม่) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
 นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
1 ส.ค. 63
13:00
ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนหมู่ที่ 7 บ้านดงยาง ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
.
อาคาร อโรคยา สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 37 หมู่ที่ 7 บ้านดงยาง ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สมาคมผู้สื่อข่าว
3 ส.ค. 63
08:30
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภายใต้กลไก ก.บ.ภ.
.
โรงแรมดิอิพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.พิษณุโลก OSM
3 ส.ค. 63
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2563
.
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
4 ส.ค. 63
08:30
เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 17 (พิษณุโลก) เพื่อการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม
.
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
4 ส.ค. 63
15:00
ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์
.
วัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ ที่ทำการปกครองอำเภอวัดโบสถ์
4 ส.ค. 63
19:00
ประธานในพิธีเปิดงาน นมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์
.
วัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ ที่ทำการปกครองอำเภอวัดโบสถ์
5 ส.ค. 63
13:30
ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนกรณีการสร้างศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาผลไม้สดเพื่อการส่งออกจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดหน่วยดำเนินกิจกรรมก่อสร้างศูนย์ฯ
.
ห้องประชุมคณะกรรมิการ (สผ.) 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา กทม. OSM
6 ส.ค. 63
08:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางเป็นจังหวัดขยายผลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับ
.
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
6 ส.ค. 63
10:00
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
.
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก OSM
7 ส.ค. 63
11:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563
.
โรงแรมเดอะเซนส์บูติก โฮเทล อ.เมือง จ.พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
7 ส.ค. 63
13:30
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2562
.
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
7 ส.ค. 63
06:40
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2563
การแต่งกาย เครื่องแบบตามต้นสังกัด หรือชุดสุภาพขาว-ดำ
บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลจังหวัดพิษณุโลก
8 ส.ค. 63
10:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาดสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก รุ่น 2
.
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
8 ส.ค. 63
08:00
ร่วมต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
.
ท่าอากาศทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
8 ส.ค. 63
14:00
ร่วมส่งพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
.
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
9 ส.ค. 63
08:29
ประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ร่วมทำบุญเปิดสำนักงานสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก และพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
การแต่งกาย ชุดลูกเสือ
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
10 ส.ค. 63
10:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กลุ่มเป้าหมาย
.
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
10 ส.ค. 63
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563
.
ห้องสิริราภัฏสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
11 ส.ค. 63
09:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
12 ส.ค. 63
06:40
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
12 ส.ค. 63
09:15
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
12 ส.ค. 63
10:30
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (โทนสีฟ้า)
บริเวณบึงลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
12 ส.ค. 63
18:40
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
13 ส.ค. 63
09:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2563
.
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัด พล.
13 ส.ค. 63
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตฯ
.
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี   ( ปลัดจังหวัดพิษณุโลก )
4 ส.ค. 63
08:30

ต้อนรับ พอ.สถาพร สุขสมบูรณ์ หน.สน.ผอท.บก.อส.สรด.พร้อมคณะตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำให้กองร้อย อส.จ.พล.2 (ขอเข้าพบ ผวจ. 15 นาที)
ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุฦโลกเก่า ชั้น 2และห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ศลก.ใหม่ ชั้น 4 บก.อส.จ.พล.
4 ส.ค. 63
10:00

ประธาน ประชุมตรวจสอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
7 ส.ค. 63
13:30

ร่วมประชุม พิจารณาบำเหน็จพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดครั้งที่ 2
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หลังเดิม ศอ.ปส.จ.พล.
8 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
08:30

เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
10 ส.ค. 63
08:19
ประธานในพิธีวางพวงมาลาฯอ่านสาร "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน"
-
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก
10 ส.ค. 63
13:30

ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินฯเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ห้องประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 321 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2เก่า สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
11 ส.ค. 63
10:00

ประธาน ประชุม คกก สรรหาวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 086-8293452 คุณปู สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
11 ส.ค. 63
09:00

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
แหล่งน้ำบึงถัง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ประมงจังหวัดพิษณุโลก