ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5524-6336
20411
08-9203-0456
-
-
2018-10-02
กระทรวงมหาดไทย
นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-1146
20414
089-2032818
-
-
2018-10-08
กระทรวงมหาดไทย
นายสุรชัย มณีประกร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8023
20413
089-2032713
-
-
2018-10-08
กระทรวงมหาดไทย
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8651
20412
089-2032805
-
-
2017-10-16
กระทรวงมหาดไทย
นายธฤต สำราญเวทย์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-8947
20520
089-2034066
-
-
2017-10-02
กระทรวงมหาดไทย
นายอธิปไตย ไกรราช
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5528-2107
20429
085-4842681
0-5528-2107
-
2017-10-02
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวเพ็ชรินทร์ ปฐมวณฺชกะ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒน
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5528-2107
20429
089-2034266
0-5528-2107
-
2017-10-02
กระทรวงมหาดไทย
นายพัฒนา ล้อมวงษ์โสภณ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-8050
20526-28
081-5331534
0-5525-8050
-
2017-10-02
กระทรวงมหาดไทย
นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-8559
20420-21
084-3878780
0-5525-8559
-
2017-10-02
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวจิราภรณ์ ปฐมวณิชกะ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-9971
20425
063-2723540
-
่jiraporn_pat@moi.go.th
2017-10-02

จำนวนข้อมูลที่พบ 662 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 67 Next »