ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5524-6336 , 0-5525-2012
20411
06-5950-5881
-
-
2021-01-11
กระทรวงมหาดไทย
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8023
20413
08-9203-0416
-
-
2021-01-11
กระทรวงมหาดไทย
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8651
20412
08-9203-2713
-
-
2021-01-11
กระทรวงมหาดไทย
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-1146
20412
08-9203-4039
-
-
2021-01-11
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-8947
20520
08-9202-3366
-
-
2021-01-11
กระทรวงมหาดไทย
นายอธิปไตย ไกรราช
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5528-2107
20429
085-4842681
0-5528-2107
-
2020-10-02
กระทรวงมหาดไทย
นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒน
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5528-2107
20429
089-2034266
0-5528-2107
-
2020-10-02
กระทรวงมหาดไทย
นายพัฒนา ล้อมวงษ์โสภณ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-8050
20526-28
081-5331534
0-5525-8050
-
2017-10-02
กระทรวงมหาดไทย
นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-8559
20420-21
084-3878780
0-5525-8559
-
2017-10-02
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวจิราภรณ์ ปฐมวณิชกะ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-9971
20425
063-2723540
-
2017-10-02

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 66 Next »