ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายศิริ ลักษ์มณี
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลปลักแรด
ส่วนกลาง
-
0-5536-5242
-
08-3161-1494
-
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
ส่วนกลาง
-
0-5536-9063
-
08-1379-5050
0-5536-9069 ต่อ
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง
นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล
เทศบาลตำบลพลายชุมพล
ส่วนท้องถิ่น
66/2 หมู่ที่ 2 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุ
0 5533 5581-2
086-9387499
0 5533 5583
2013-11-15
กระทรวงมหาดไทย
นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง
นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล
เทศบาลตำบลพลายชุมพล
ส่วนท้องถิ่น
66/2 หมู่ที่ 2 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุ
0 5533 5581-2
086-9387499
0 5533 5583
2013-11-15
กระทรวงมหาดไทย
นายวัฒนชัย สนอาคุณ
นายกเทศมนตรีตำบลวงฆ้อง
เทศบาลตำบลวงฆ้อง
ส่วนกลาง
-
0-5536-6127
-
08-1604-6026
0-5536-6127 ต่อ
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายอรรณนพ ชัยประเสริฐ
นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง
เทศบาลตำบลวังทอง
ส่วนกลาง
-
0-5531-2999
-
08-9858-9468
0-5531-2065
www.wt.go.th
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-1475-7801
0-5536-1344
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นายสมบูรณ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-3624-3542
0-5536-1344
2013-11-21
กระทรวงมหาดไทย
นางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-6937-0863
0-5536-1344
2013-11-21
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวฉันทนา พิทยาเวชวิวัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-4324-4455
0-5536-1344
2013-11-21

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 66 Next »