ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนกลาง
-
0-5536-1003 ต่อ 14
-
08-1475-7801
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายกายสิทธิ์ ยศปัญญา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
055361097 ต่อ 14
0896385643
055361344
2013-11-21
กระทรวงมหาดไทย
นายสายน้ำ เมษ์สิทธิพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
ส่วนกลาง
-
0-5536-3084
-
08-1785-4635
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายสุติปกรณ์ ถาวร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
ส่วนกลาง
-
0-5529-3100
-
08-1533-2832
0-5529-3373
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
พันจ่าตรีอนันทร์ นิลเลิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
ส่วนกลาง
-
0-5531-6424
-
08-1324-0242
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายดำริห์ บ่อพิมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
ส่วนกลาง
-
0-5599-4112
-
08-6644-1325
-
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายภิญโญ นุชพ่วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
ส่วนกลาง
-
0-5537-4276
-
08-3870-2920
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวมยุรี นัดกิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ส่วนกลาง
-
0-5529-6285
-
-
-
2011-11-08
กระทรวงมหาดไทย
นายเสน่ห์ เกิดปั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
ส่วนกลาง
-
0-5598-1085
-
08-7526-6697
0-5598-085 ต่อ
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายประทิน กระสันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้มงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
ส่วนกลาง
-
0-5527-8323 ต่อ 11
-
08-6926-0677
0-5527-8329
2011-11-07

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 66 Next »