ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นักบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน หน.สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ส่วนท้องถิ่น
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079 : 103
086 938 4619
055 981 080
2012-04-30
มหาดไทย
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นักบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ส่วนท้องถิ่น
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079
086 938 4619
055 981 080
2012-04-30
มหาดไทย
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นักบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ส่วนท้องถิ่น
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079
086 938 4619
055 981 080
2012-04-30
มหาดไทย
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นักบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ส่วนท้องถิ่น
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079
086 938 4619
055 981 080
2012-04-30
มหาดไทย
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นักบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ส่วนท้องถิ่น
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079
086 938 4619
055 981 080
2012-04-30
กระทรวงมหาดไทย
นางรัตติพร คำงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
ส่วนกลาง
-
0-5531-6579
-
08-1533-3708
0-5531-6580
dongprakum@hotmail.com
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายสมยศ บุญอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
ส่วนกลาง
-
0-5529-5111
-
08-1973-0851
-
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายเนตร สังข์เมือง
นายกองค์กสรบริหารส่วนตำบลดินทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง
ส่วนกลาง
-
0-5539-4096 - 7
-
08-1475-0033
Admin@dinthong.go.th
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายถนอม จันทร์ชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม
ส่วนท้องถิ่น
หมู่ 2 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโล
08-4594-6439
0-5526-8172-3
-
0-5526-8173
talukkathiam@hotmail.com
2011-11-02
กระทรวงมหาดไทย
นายถนอม จันทร์ชื่น
นายกองค์การบริหารส่นตำบลตลุกเทียม
องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม
ส่วนกลาง
-
0-5526-8173
-
08-4594-6439
-
Talukkathiam@hotmail.com
2011-11-07

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 66 Next »