ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายเดชา เซ่งฮะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
ส่วนกลาง
-
0-5531-6509
-
08-956-4232
0-5529-1722
admin@thothae.go.th
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
ส่วนกลาง
-
0-5524-0862-3
-
08-1605-4929
0-5524-0862-3 ต
thapyaichiang@hotmail.com
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายธวัช สิงหเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
ส่วนกลาง
-
0-5531-6629
-
08-1534-6932
0-5531-6630
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายวิก จันทร์สอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ส่วนท้องถิ่น
ม.8 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
0-5526-8190
-
086-0182723
0-5526-8190 ต่อ
-
2011-10-19
กระทรวงมหาดไทย
นายวิก จันทร์สอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ส่วนกลาง
-
0-5526-8190
-
08-6018-2723
0-5526-8190 ต่อ
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายราวิลย์ ภู่ยาโทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
ส่วนกลาง
-
0-5528-8235
-
08-6930-3861
-
www.thatan.go.th
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายวชิระ แสงสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
ส่วนกลาง
-
0-5538-1355
-
08-9566-6863
-
you2055@hotmail.com
2011-11-07
มหาดไทย
นายอภินันท์ เมืองสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ส่งเสริมการปกคร
-
0-5500-9808
-
08-2176-9649
-
abt_nakonchum@hotmail.com
2013-11-26
กระทรวงมหาดไทย
นายกล บัววังโปร่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ส่วนกลาง
-
0-5529-6124
-
08-4741-1471
0-5529-6124 ต่อ
nakhompamak@hotmail.com
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวนวลศรี ยอยยิ้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ส่วนกลาง
-
0-5599-1234 ต่อ 17
-
08-9644-5948
-
t.nabua@hotmail.com
2011-11-07

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 66 Next »