ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นางจุรี เกียรติศรีสิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
ส่วนกลาง
-
0-5531-6700
-
08-1886-4958
-
juree_2511@hotmail.com
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
ส่วนกลาง
-
0-5531-6622
-
08-1785-4154
-
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
พ.จ.ท.สุนันท์ ทองหงำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ส่วนท้องถิ่น
115 ม.2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
055316788
0818884579
2011-10-27
กระทรวงมหาดไทย
นายปิยะปราชฐ์ จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
ส่วนกลาง
-
0-5531-6609
-
08-9184-0084
-
Tambonbothong@hotmail.com
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายฟิรากร ราชเพียแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนาค
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
ส่วนกลาง
-
0-5531-6755
-
-
0-5531-6756
bopak_yoddoy@hotmail.com
2011-11-08
กระทรวงมหาดไทย
จ่าสิบตำรวจพีระ เมฆนันทไพศิฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำยลบางกระทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทุ่ม
ส่วนท้องถิ่น
299 ม.3 ต.บางกระทุ่ม
055-291188
081-5341667
055-391188
-
2011-10-25
กระทรวงมหาดไทย
นายวินิต อ่วมเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ส่วนท้องถิ่น
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระท่ม จังหวัดพิษ
0-5539-1085
-
-
0-5539-1085
banrai_pilok@hotmail.com
2011-10-21
กระทรวงมหาดไทย
นายอำนาจ ศิริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ส่วนท้องถิ่น
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
0-5539-1085
-
089-8955363
0-5539-1085
-
2011-10-21
กระทรวงมหาดไทย
นางศิริพร จับสังข์
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ส่วนภูมิภาค
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
0-5539-1085
-
-
0-5539-1085
-
2011-10-21
กระทรวงมหาดไทย
นายนที
จิตกำเนิด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ส่วนท้องถิ่น
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
0-5539-1085
-
-
0-5539-1085
-
2011-10-21

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 66 Next »