ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงคมนาคม
นายสมสมัย แก้วบุตรดี
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
เลขที่ 10 หมู่ 9 ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
055-312730 , 055-312732 ต่อ 24
-
086-1774488
055-312731
som_surin@hotmail.com
2013-11-19
กระทรวงคมนาคม
นายธานี ศิริวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ(ซ่อมบำรุงทาง)
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
เลขที่ 10 หมู่ 9 ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
055-312732 ต่อ 17
-
089-7123505
055-312731
thani-01@hotmail.com
2013-11-19
กระทรวงคมนาคม
นายพงษ์ชัย มูลรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5526-6379
-
08-6099-5177
-
psac@aerothai.co.th
2011-11-08
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง
ผู้อำนวยการระดับสูง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5532-2630
-
08-1993-9367
0-5532-2652
phitsanulok_mnre@hotmail.com
2011-11-08
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายเดชา งามนิกุลชนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5531-1256
-
08-9969-1598
0-5531-1172
reo03.or@mnre.mail.go.th
2011-11-08
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายชูพันธ์ บุณยเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
ส่วนกลาง
-
0-5526-6251-4
-
08-1380-4321
-
off_water@hotmail.com
2011-11-08
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นาย เสริมยศ สมมั่น
ผู้อำนวยการสำนักสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
ส่วนกลาง
-
0-5525-8028
-
08-0123-9966
0-5525-2127
paro11@dnp.go.th
2011-11-08
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายธาดา ศรัทธา
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
ส่วนกลาง
274 ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังห
055258585
0899613134
055258585
tada.s@tmd.mail.go.th
2011-10-26
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายกิตติศักดิ์ โพศรี
ผู้อำนวยการสถิติจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-1943
-
08-1973-0720
0-5524-2038
psnulok@nso.go.th
2011-12-09
กระทรวงพลังงาน
นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร
พลังงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
-
0-5525-8475-6
-
08-1174-7902
-
phitsanulok@energy.mail.go.th
2014-08-05

จำนวนข้อมูลที่พบ 649 รายการ « Previous 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 53 65 Next »