ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นางมาลี สิรินิจศรีวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ศาลแขวงพิษณุโลก
ส่วนกลาง
ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-242195
-
-
055-242195
-
2016-01-21
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นางธนวรรณ ไพสิน
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลแขวงพิษณุโลก
ส่วนกลาง
ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-245524 ต่อ 101
-
-
055-245549
-
2011-10-21
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นางสาวรุ่งระวี โสขุมา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
125/3 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
055-322625-6
-
-
055-322624
-
2016-01-21
กระทรวงยุติธรรม
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5526-6230-7
-
-
0-5526-6224
phitsanulok_r@admincourt.go.th
2016-01-21
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นายกิตติ แก้วทับทิม
อธิบดีอัยการภาค 6
สำนักงานอัยการภาค 6
ส่วนภูมิภาค
381 ชั้น 4 ถ.พิษณุโลก-เต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พ
0 5532 1186
-
-
0 5532 1185
region6@ago.go.th
2016-01-21
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นายกิตติ แก้วทับทิม
อธิบดีอัยการภาค 6
สำนักงานอัยการภาค 6
ส่วนภูมิภาค
381 ชั้น 4 ถ.พิษณุโลก-เต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พ
0 5532 1186
-
-
0 5532 1185
region6@ago.go.th
2016-01-21
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นายอนันต์ ธรรมรัตน์
อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
สำนักงานอัยการส
อาคารสำนักงานอัยการภาค 6 ชั้น 2 ซอยราษฎร์ศรัทธาทำ
0-5528-0646
-
08 9667 8454
0-5528-0646
pislok-admin@ago.go.th
2021-11-30
กระทรวงยุติธรรม
นายสุธา เกียรติขจรฤทธิ์
อัยการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5524-4034-5
-
08-9920-7741
0-5525-8489
pislok@ago.go.th
2016-01-21
กระทรวงยุติธรรม
นายสมพงษ์ ตั้งศิริ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพิษณุโลก
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-2124
-
08-9921-7223
-
pislok-sum@ago.go.th
2016-01-21
กระทรวงยุติธรรม
นางสาวอนงค์ลักษณ์ สมเภท
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5528-0736
-
08-1701-1356
-
pislok-ju@ago.go.th
2016-01-21

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 » Next