ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นางยิราวดี คำรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
ส่วนท้องถิ่น
9/9 หมู่4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
055-399383 ต่อ 13
081-7075554
055-399383 ต่อ
noenmaprang_6587@hotmail.com
2011-10-26
กระทรวงมหาดไทย
นายบุณจิณณ์ ยศปัญญา
นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
ส่วนกลาง
-
0-5539-9383 ต่อ 15
-
08-1707-5551
-
Noenmaprang_6587@!hotmail.com
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายพงศกร พิพัฒนเดชา
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
ส่วนท้องถิ่น
9/9 หมู่4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
081-7074488
2012-07-13
กระทรวงมหาดไทย
นางยิราวดี คำรักษ์
รองปลัเทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
ส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
055-399080 ต่อ 15
081-7075554
055-399080 ต่อ 15
noenmaprang_6587@hotmail.com
2012-07-13
กระทรวงมหาดไทย
นางดารณี นิลเลิศ
ปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย
เทศบาลตำบลไทรย้อย
ส่วนกลาง
-
0-5523-7548 ต่อ 11
-
08-1324-8643
-
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายภิชาติ อมรรุ่งรัศมี
นายกเทศมนตรี ตำบล นครไทย
เทศบาลตำบลนครไทย
ส่วนกลาง
-
0-5538-8987-25
-
08-1953-0652
-
www.nakhonthain.go.th
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายจุฬาภรณ์ ศรีฉิม
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ส่วนกลาง
-
0-5539-1100
-
08-9641-6380
0-5539-1282
Bangkrathum.1@hotmail.com
2012-07-20
กระทรวงมหาดไทย
นายสมชาย วิชชุปัญญาพาณิชย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ส่วนกลาง
0-5539-1100
08-1886-9754
0-5539-1282
2012-07-20
กระทรวงมหาดไทย
นายประไพ นาคนฤมิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ส่วนกลาง
0-5539-1100
08-9641-5502
0-5539-1282
2012-07-20
กระทรวงมหาดไทย
ดาบตำรวจสุพจน์ โสภาคดิษฐ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ส่วนกลาง
0-5539-1100
0-5539-1282
2012-07-20

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 66 Next »