ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายสุชาติ น้อยจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมุง
เทศบาลตำบลบ้านมุง
ส่วนกลาง
-
0-5599-2948 ต่อ 9
-
08-3624-5958
-
Banmung@hotmail.co.th
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายประโรม รอดเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ
เทศบาลตำบลบึงระมาณ
ส่วนกลาง
-
0-5536-5241
-
-
0-5536-5241 ต่อ
-
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายพิพัฒน์ พันมา
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปลักแรด
ส่วนกลาง
0863135910
plakrad@hotmail.co.th
2011-10-19
กระทรวงมหาดไทย
นายธีรพงษ์ เทียนขาว
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปลักแรด
ส่วนกลาง
0814320088
2011-10-19
กระทรวงมหาดไทย
นายประทิน นุชท่าโพธิ์
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปลักแรด
ส่วนกลาง
0899598496
2011-10-19
กระทรวงมหาดไทย
นายมนตรี ตุ่นหรัด
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปลักแรด
ส่วนกลาง
0845952418
2011-10-19
กระทรวงมหาดไทย
นายนพรัตน์ รัตนสกล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปลักแรด
ส่วนกลาง
0862170336
2011-10-19
กระทรวงมหาดไทย
นายศิริ ลักษณ์มณี
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลปลักแรด
ส่วนกลาง
0831611494
2011-10-19
กระทรวงมหาดไทย
พันจ่าเอกสมชาย กันอยู่
รองปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลปลักแรด
ส่วนกลาง
0844946927
2011-10-19
กระทรวงมหาดไทย
นายอนิรุทธ แก้วอ้น
รก.หัวน้ากองช่าง
เทศบาลตำบลปลักแรด
ส่วนกลาง
0866804849
2011-10-19

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 66 Next »