ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายศักดิ์ชัย ม่วงศรี
สัตวแพทย์ชำนาญงาน(รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอบา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
0-5537-1241
08-9706-8816
0-5537-1241
brk_livestock@hotmail.com
2013-11-29
กระทรวงยุติธรรม
นายประสิทธิ์ ประทุมศิริ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
611ม.8 ต.วังทองอ.วังทอง
055-311382
-
055311244
2011-10-21
กระทรวงยุติธรรม
นายสำราญ ทองเพ็ง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาฯ
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
611ม.8 ต.วังทองอ.วังทอง
055-311382
-
055311244
2011-10-21
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชาตรี เจริญพร
ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651
0-5536-9005
08-1973-0879
0-5536-9005
ppr_livestock@hotmail.com
2011-10-21
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพงษ์ศักดิ์ เผือกพ่วง
ปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์
0-5529-1316
08-9565-2232
0-5529-1316
wb_livestock@hotmail.com
2011-10-21
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอรรถชา ณ เชียงใหม่
ปศุสัตว์อำเภอนครไทย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
0-5538-9218
08-1324-3986
0-5538-9218
nt_livestock@hotmail.com
2011-10-21
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพรรณเลิศ ศิริปาลกะ
ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 6
0-5538-1038
08-9563-5600
0-5538-1038
ck_livestock@hotmail.com
2013-11-29
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอานนท์ จุลภักดีเกื้อหนุน
ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 6
0-5539-9065
08-9705-4914
0-5539-9065
np_livestock@hotmail.com
2011-10-21
กระทรวงมหาดไทย
นายชูศักดิ์ คำแปง
รักษาการห้วหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนิ
0-5599-2129
08-71910241
0-5599-2129
2011-10-25
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอำนาจ ปาลาศ
ผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง)
ส่วนภูมิภาค
เลขที่ 99/1 หมู่ 5 บ้านบางทราย ตำบลงิ้วงาม อ
055-268128
-
081-9523500
055-268128
aopdt10@doae.go.th
2011-11-15

จำนวนข้อมูลที่พบ 5439 รายการ « Previous 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33 544 Next »