ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงคมนาคม
นายพงษ์ชัย มูลรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5526-6379
-
08-6099-5177
-
psac@aerothai.co.th
2011-11-08
กระทรวงการต่างประเทศ
นางอนันตพร ฉ่ำแก้ว
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-8131
09-9545-2300
0-5525-8117
-
2016-01-29
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางอุษณีย์ ดำสุข
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์วังทอง
สถานสงเคราะห์วังทอง
ส่วนกลาง
-
0-5531-1217
-
08-1973-6724
0-5531-2802
wangthonghome@hotmail.com
2011-11-08
กระทรวงพลังงาน
นายตามเฉลิมฬ์ จันทนาคร
พลังงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
-
0-5525-8475-6
-
08-1174-7902
-
phitsanulok@energy.mail.go.th
2016-01-21
กระทรวงพาณิชย์
นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล
การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-2680
-
08-9961-8531
-
phitsanulok@dit.go.th
2016-01-21
กระทรวงพาณิชย์
นายจุฑัชย์ มานิตกุล
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-9402
-
08-1847-1845
0-5523-0528
phitsanulok_cdwmthai.org
2016-01-29
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายขจรเกียรติ แพงศรี
ท่องท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปลัดกระ
380 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5532-1280
-
08-82863811
0-5532-1280
phitsanulok.go.th
2016-01-21
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายสุกิจ เสงี่ยมโปร่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโ
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
-
-
08-1555-2635
0-5532-1068
sportplk.com
2011-11-08
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายอนันต์ พรหมดนตรี
ผู้อำนวยการระดับสูง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5532-2630
-
08-1993-9367
0-5532-2652
phitsanulok_mnre@hotmail.com
2016-01-21
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5531-1256
-
08-97080792
0-5531-1172
reo03.or@mnre.mail.go.th
2016-02-02

จำนวนข้อมูลที่พบ 5439 รายการ « Previous 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 51 544 Next »