ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงแรงงาน
นางสาวจิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5524-5324
-
08-1887-0483
0-5524-6694
phitsanulok@sso.go.th
2013-11-15
กระทรวงวัฒนธรรม
นายอมร กิตติกลางทอง
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-2286-7
-
08-9961-8758
0-5525-2287
phitsanulok_culture@hotmail.com
2011-12-06
กระทรวงวัฒนธรรม
นายประพันธ์ ภักตร์เขียว
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช
ส่วนกลาง
-
0-5524-1717
-
08-9960-7056
-
prabuddachinnaraj_nationnalmeuseaum@hotmail.com
2011-11-08
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ส่วนกลาง
-
0-5526-7090
-
-
0-5526-7091
rajabhat@psru.ac.th
2011-11-08
กระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส่วนกลาง
-
0-5596-1000-4
-
-
0-5596-1103
www.nu.ac.th
2011-11-08
กระทรวงศึกษาธิการ
นายศักดา เรืองเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
ส่วนกลาง
-
0-5529-9260 ต่อ 113
-
08-1887-9945
-
pl_panyanukul@windowslive.com
2011-11-08
กระทรวงศึกษาธิการ
นายจรัญ พรมเสน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5530-2029 ต่อ 230
-
08-1953-5559
0-5530-2030
-
2011-11-08
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุภชัย โลหิตพินทุ
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-2034
-
08-1672-2992
0-5525-2034 ต่อ
plkpoly@hotmail.com
2011-11-08
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ส่วนกลาง
-
0-5522-7600
-
08-1533-2492
0-5522-7602
turagaan@hotmail.com
2011-12-07
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ส่วนกลาง
-
0-5536-1313
-
-
-
-
2011-11-08

จำนวนข้อมูลที่พบ 897 รายการ « Previous 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 53 90 Next »