ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงสาธารณสุข
นายศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุท
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ส่วนภูมิภาค
ตึกอำนวยการ ชั้น 3
0-5527-0300 ต่อ 20305
20463,20464
08-1727-7014
0-5525-8031
SIWASITH@HOTMAIL.COM
2016-01-20
กระทรวงสาธารณสุข
ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ส่วนกลาง
-
0-5525-8815
-
08-1971-8578
0-5525-9410
bcnbc@pl.ac.th
2011-11-08
กระทรวงอุตสาหกรรม
นายชัยทัต สมิตินนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต5พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5524-8346
-
08-1612-7989
0-5524-8348
dpim5@dpim.go.th
2016-01-22
กระทรวงอุตสาหกรรม
นายวัชรุน จุ้ยชื่น
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2
ส่วนกลาง
-
0-5528-2958-9
-
08-18847054
0-5528-3021
-
2016-01-22
สำนักนายกรัฐมนตรี
พลตรีเลอเกียรติ สุนทรเกส
รองผู้บังคับบัญชารักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพิษณุ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5524-8842
-
0810434886
-
Isoc_psl@hotmail.com
2016-01-25
สำนักนายกรัฐมนตรี
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวั
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5532-2717
-
08-1962-5737
0-5532-2717
prd_r4_4@hotmail.com
2011-11-08
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายนุกูล นาคคชฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังห
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5521-6662
-
0989626105
0-5526-7049
prd_r4_7@hotmail.com
2016-01-25
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ
ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
ส่วนกลาง
-
0-5532-2694
-
0819590108
0-5528-0797
prd_r4@hotmail.com
2016-01-25
แรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
99 ม.6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุลก
0 5529 9270 - 5 ต่อ 101
0 5529 9278
2017-10-17
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายกษิดิศ ประพันธ์พงษ์
นายสถานีวิทยุจังหวัดพิษณุโลก
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5528-7833
-
08-1988-8577
-
fmphitsanulok106.25@gmail.com
2011-11-08

จำนวนข้อมูลที่พบ 5443 รายการ « Previous 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 54 545 Next »