ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.อ.เอกพงศ์ อมรมุนีพงศ์
ผกก.สภ.วังทอง
สถานีตำรวจภูธรวังทอง
ส่วนกลาง
-
-
-
08-4114-1443
-
Wangthong-police2554@hotmail.com
2011-11-08
กระทรวงยุติธรรม
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5526-6230-7
-
-
0-5526-6224
phitsanulok_r@admincourt.go.th
2016-01-21
กระทรวงยุติธรรม
นายสุธา เกียรติขจรฤทธิ์
อัยการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5524-4034-5
-
08-9920-7741
0-5525-8489
pislok@ago.go.th
2016-01-21
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นางชนิญญา ชัยสุวรรณ
อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
สำนักงานอัยการส
อาคารสำนักงานอัยการภาค 6 ชั้น 2 ซอยราษฎร์ศรัทธาทำ
0-5528-0646
-
08-9202-1378
0-5528-0646
pislok-admin@ago.go.th
2016-01-21
กระทรวงยุติธรรม
นายชาตรี เหลืองเรือง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-8393
-
-
-
pslc@coj.go.th
2016-01-21
กระทรวงยุติธรรม
นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
ส่วนกลาง
-
0-5525-8566
-
08-1828-4510
0-5525-8226
jor6@coj.go.th
2011-11-09
กระทรวงยุติธรรม
นายสมพงษ์ ตั้งศิริ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพิษณุโลก
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-2124
-
08-9921-7223
-
pislok-sum@ago.go.th
2016-01-21
กระทรวงยุติธรรม
นางสาวอนงค์ลักษณ์ สมเภท
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5528-0736
-
08-1701-1356
-
pislok-ju@ago.go.th
2016-01-21
กระทรวงกลาโหม
พันเอกชัชวาล ศริเขต
สัสดีจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสัสดีจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-9200
-
08-6216-1921
-
plk65000sasadee@hotmail.com
2016-01-21
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายนิรันดร์ มูลธิดา
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก
ส่วนกลาง
055-311289
-
08-6031-0181
055-311384
panya@cpd.go.th
2016-01-22

จำนวนข้อมูลที่พบ 5443 รายการ « Previous 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 56 545 Next »