ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวประกวดราคา
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 3 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งมอบอำนาจ
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 4199/2563 ลว.10 มิ.ย. 63 แก้ไขครั้งล่าสุด 0 635 meeting
12/06/2020 14:58
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แก้ไขเพิ่มเติม ผนวก ญ. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 9133/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 0 478 meeting
15/04/2020 16:15
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 20 ธันวาคม 2562 0 1366 meeting
24/12/2019 09:41
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 7555 / 2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 การมอบอำนาจ 0 1158 meeting
13/10/2019 14:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การมอบอำนาจให้ปลัดจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 470 meeting
02/10/2019 14:26
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แก้ไขการมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 9/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 ในภาคผนวก ฌ 0 1368 meeting
29/03/2019 17:39
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่9/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 ภาคผนวก ก และข บางส่วน 0 873 meeting
28/03/2019 14:56
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่9/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่องการมอบอำนาจของจังหวัดพิษณุโลก 0 1082 meeting
28/03/2019 14:24
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลส่วนราชการ 0 3148 meeting
25/10/2018 16:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 62 0 1822 meeting
19/10/2018 17:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 3 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.