ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวประกวดราคา
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 [2] 3 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 3138 admin
14/07/2013 12:30
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 0 3214 admin
14/07/2013 12:26
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานจัดหางานจังหวัด 0 2979 admin
14/07/2013 12:25
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 0 2953 admin
14/07/2013 12:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 0 3158 admin
14/07/2013 12:22
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 0 2782 admin
14/07/2013 12:21
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 0 2928 admin
14/07/2013 12:19
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 0 2332 admin
14/07/2013 12:18
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 0 2293 admin
14/07/2013 12:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานประมงจังหวัด 0 2373 admin
14/07/2013 12:16
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 0 2656 admin
14/07/2013 12:13
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานคลังจังหวัด 0 3112 admin
14/07/2013 12:12
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานที่ดินจังหวัด 0 2921 admin
14/07/2013 12:10
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 0 2807 admin
14/07/2013 12:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เทศบาลนครพิษณุโลก 0 2746 admin
14/07/2013 12:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานบังคับคดีจังหวัด 0 2876 admin
14/07/2013 12:03
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 0 2787 admin
14/07/2013 12:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานพลังงานจังหวัด 0 2978 admin
14/07/2013 11:52
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 0 2955 admin
14/07/2013 11:48
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 [2] 3 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.