ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 66
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo ขอเชิญร่วมประเพณีขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 0 286 meeting
28/03/2016 10:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย(เพิ่มเติม) 0 167 meeting
25/03/2016 10:40
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 158 admin
24/03/2016 10:18
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    บทความ/คำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ 0 156 damrongtham
23/03/2016 19:38
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย 0 189 meeting
23/03/2016 14:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 0 189 admin
22/03/2016 15:46
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 0 137 admin
22/03/2016 15:41
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559 เดือนมีนาคม 0 289 meeting
17/03/2016 16:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 221 meeting
17/03/2016 15:52
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"และวันข้าราชการ 0 354 direct
08/03/2016 15:56
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆของส่วนราชการ 0 231 meeting
08/03/2016 11:46
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    มติคณะรัฐมนตรีกรณีผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความเห็นจากประชาชน ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 0 281 damrongtham
04/03/2016 14:28
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมีนาคม 2559 0 291 direct
03/03/2016 15:54
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการฯ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 0 302 meeting
26/02/2016 10:53
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอให้เเจ้งรายละเอียดรับจ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินที่ผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ 0 249 meeting
23/02/2016 13:29
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมาตรี 0 313 damrongtham
19/02/2016 16:13
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 0 367 meeting
18/02/2016 10:26
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศกระทรวงมหาดไทย 0 264 damrongtham
16/02/2016 13:03
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเหตุรุนแรง 0 297 meeting
11/02/2016 09:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศผลการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 0 428 direct
01/02/2016 17:04
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 425 direct
01/02/2016 16:37
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการฯ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือน มกราคม 2559 0 402 meeting
27/01/2016 18:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้านัดพิเศษ" 0 404 direct
27/01/2016 12:12
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้านัดพิเศษ" 0 373 direct
26/01/2016 10:25
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2016 0 316 admin
25/01/2016 16:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" 0 365 direct
21/01/2016 09:48
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" 0 286 direct
21/01/2016 09:48
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ทำดีแบบพ่อ" ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 303 meeting
20/01/2016 14:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559 0 359 meeting
19/01/2016 15:43
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 มกราคม 2559 0 388 meeting
19/01/2016 15:13
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สถานการณ์โรคโปลิโอระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 0 279 meeting
19/01/2016 15:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ผลออกรางวัลสลากกาชาด จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 0 669 admin
19/01/2016 09:12
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0 440 damrongtham
07/01/2016 14:08
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 349 direct
06/01/2016 11:10
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 397 direct
30/12/2015 16:58
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 0 301 meeting
30/12/2015 15:22
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอให้ทุกส่วนราชการส่งรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 0 344 meeting
30/12/2015 10:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓" 0 294 damrongtham
29/12/2015 15:16
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ (ด่วนที่สุด) 0 342 meeting
28/12/2015 17:55
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการฯ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2558 0 296 meeting
28/12/2015 16:53
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๙ 0 334 damrongtham
28/12/2015 16:04
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก 0 450 direct
25/12/2015 10:32
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 12/2558 0 444 meeting
21/12/2015 15:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 0 484 direct
18/12/2015 16:26
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 0 468 meeting
15/12/2015 10:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 0 468 meeting
14/12/2015 15:36
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 0 464 meeting
09/12/2015 11:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องในห้วงเดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 0 399 damrongtham
08/12/2015 15:58
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องในห้วงเดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 0 317 damrongtham
08/12/2015 15:57
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนล่าง 0 288 information
08/12/2015 15:10
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 0 301 meeting
08/12/2015 11:26
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การแสดงความจงรักภักดีเพื่อสนองพระราชปณิธานต่อต้านการทุจริตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 486 damrongtham
04/12/2015 10:34
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานประกาศเจตนารมณ์ "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)" 0 317 damrongtham
04/12/2015 09:57
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง 0 306 damrongtham
03/12/2015 16:05
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 342 direct
02/12/2015 14:47
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0 338 meeting
01/12/2015 16:12
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรับเสื้อและสิ่งของพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0 466 meeting
27/11/2015 07:10
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯครั้งที่ 11/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 0 317 direct
26/11/2015 14:21
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ พิษณุโลก 0 279 information
24/11/2015 16:00
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน "SCB IEP ปั่นรวมใจ ถวายพระพร" 0 317 direct
24/11/2015 10:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 66
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.