ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 57
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 0 1253 direct
26/11/2013 03:28
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การจัดงาน ประดับธงชาติและบำเพ็ญกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 0 909 direct
25/11/2013 07:14
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานโครงการ "รวมพลังใจ ใต้ร่มพระบารมี" 0 1156 direct
21/11/2013 03:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก 0 617 direct
20/11/2013 08:15
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร 0 576 direct
19/11/2013 09:39
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาในคดีตีความคำพิพากษา 0 932 direct
14/11/2013 07:00
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือติดตามสถานการณ์กลุ่มพลังทางการเมืองและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 0 1023 direct
14/11/2013 04:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ 0 746 direct
14/11/2013 04:23
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ข่าวประชาสัมพันธ์การรับบริจาคในรายการ "คนไทยส่งกำลังใจช่วยฟิลิปปินส์" 0 856 direct
13/11/2013 07:25
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 0 823 direct
12/11/2013 08:56
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นประชนม์ 0 1036 direct
29/10/2013 04:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 0 1029 direct
21/10/2013 03:53
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และร่วมเป็นเจ้าภาพฯ 0 815 direct
21/10/2013 03:51
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๖ 0 1371 direct
09/10/2013 06:45
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ตู้ยาพระราชทานพร้อมเวชภัณฑ์ฯ 0 1186 direct
03/10/2013 07:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี ๒๕๕๖ 0 914 direct
02/10/2013 03:24
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 0 1577 direct
18/09/2013 03:05
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ 8/2556 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 0 1599 direct
28/08/2013 09:12
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพิเศษจำหน่ายเหรียญที่ระลึก 0 1068 direct
27/08/2013 08:22
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ 0 1075 direct
26/08/2013 03:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๕๕ 0 1529 direct
26/08/2013 03:22
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ 0 1438 direct
16/08/2013 08:47
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2556 0 2114 direct
09/08/2013 02:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชักะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 0 1002 direct
09/08/2013 02:18
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จ ฯ ระหว่างปลายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 0 1179 direct
06/08/2013 03:45
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2556 0 1034 direct
05/08/2013 08:51
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 0 1111 direct
05/08/2013 01:39
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนา eGovernment Forum 2013 0 1012 admin
30/07/2013 02:39
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 0 822 admin
29/07/2013 04:09
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 0 814 direct
26/07/2013 04:26
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 0 806 direct
18/07/2013 04:05
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 0 786 admin
17/07/2013 08:34
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "อัครดุริยศิลปินราชสุดุดี 84 พรรษา" ชุด "บทเพลงแห่งแผ่นดิน" 0 552 direct
16/07/2013 02:13
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 0 748 admin
08/07/2013 07:21
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบริจาคและสั่งจองวัตถุมงคล 0 843 direct
02/07/2013 14:23
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 0 1028 admin
01/07/2013 19:09
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 0 628 direct
01/07/2013 18:20
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานโครงการมวยรอบมาราธอนวีโก้ฯ และคาราวานซีพีเอฟ จังหวัดพิษณุโลก 0 555 direct
01/07/2013 18:11
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นในการจัดเก็บเอกสารฯ 0 725 information
10/06/2013 07:00
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์มหาดไทย(Mahadthai Channel) 0 741 admin
06/06/2013 04:02
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญสาวโสดที่สนใจเข้าร่วมการประกวดมิสคาวบอย 2013 ในงานพิษณุโลก อินโดไชน่า เอ็กซ์ไป 2013 0 956 admin
04/06/2013 08:59
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) 0 599 information
04/06/2013 03:41
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แจ้งแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) 0 648 admin
03/06/2013 04:54
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศฯ 0 846 admin
20/05/2013 04:26
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมงาน "พิษณุโลก อินโดไชน่า เอ็กซ์โป" 0 651 admin
20/05/2013 04:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ:กาแฟเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 777 direct
16/05/2013 04:35
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบฟอร์มรายงานข้อมูลข้าราชการและลูกจ้าง 0 607 admin
15/05/2013 08:06
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 0 535 direct
15/05/2013 07:07
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 0 1161 admin
03/05/2013 10:34
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 0 570 direct
03/05/2013 09:57
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประดับธงชาติในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556 0 467 direct
03/05/2013 09:53
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) 0 588 information
03/05/2013 02:30
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556 0 747 direct
26/04/2013 07:33
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 590 admin
25/04/2013 02:54
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แก้ไข-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(นักวิเทศสัมพันธ์) 0 628 admin
23/04/2013 06:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(นักวิเทศสัมพันธ์) 0 519 admin
23/04/2013 02:57
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 0 476 direct
22/04/2013 09:57
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือสั่งจองเช่าบูชาเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 499 direct
22/04/2013 09:54
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. 0 444 direct
22/04/2013 09:37
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายงานการประชุมหน่วยงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน พิษณุโลก อินโดไชน่า เอ็กซ์โป 0 506 admin
22/04/2013 07:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 57
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.