ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
ข่าว..อบรม/สัมมนา
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 96
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 0 419 meeting
18/10/2017 15:47
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๐ 0 482 meeting
17/10/2017 15:08
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 0 272 meeting
17/10/2017 14:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แอปพลิเคชัน "กฎหมาย ป.ป.ช." และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลแล 0 206 meeting
17/10/2017 14:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 0 385 meeting
17/10/2017 13:24
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพิษณุโลก 0 567 meeting
17/10/2017 10:18
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 0 452 meeting
17/10/2017 10:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจัง หวัดพิษณุโลก ณ 2 ต.ค. 60 0 339 meeting
16/10/2017 17:32
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เรียนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ ขอแจ้งเลื่อนเวลาประชุม VCS งานถวายดอกไม้จันทน์ 0 480 meeting
12/10/2017 10:12
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 0 458 meeting
12/10/2017 09:41
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การแต่งตั้งคณะทำงาน และการมอบหมายภารกิจในการจัดเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ เพิ่มเติม 0 420 meeting
11/10/2017 11:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 0 221 meeting
11/10/2017 10:32
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 238 meeting
10/10/2017 16:46
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 0 431 admin
10/10/2017 14:48
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาสจำลอง ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของ จ.พิษณุโลก 0 453 meeting
09/10/2017 12:32
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แก้ไขกำหนดการพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 0 439 meeting
04/10/2017 16:30
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดพิธีรับสิ่งของพระราชทาน 0 290 meeting
04/10/2017 14:41
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 348 meeting
04/10/2017 12:53
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ 0 193 meeting
02/10/2017 14:46
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมประจำเดือนตุลาคม2560 0 182 direct
02/10/2017 11:39
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เชิญชวนเข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 0 282 meeting
29/09/2017 13:15
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ถึง อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้พิการและข้อมูลครัวเรือน 0 114 admin
29/09/2017 11:47
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 0 266 meeting
26/09/2017 14:07
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 0 238 meeting
26/09/2017 10:19
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การ รับ-ส่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 226 meeting
26/09/2017 10:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ประจำเดือนกั 0 427 meeting
20/09/2017 09:30
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ 0 281 meeting
15/09/2017 16:46
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แจ้งผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 182 meeting
14/09/2017 09:44
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 236 meeting
14/09/2017 09:31
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 0 426 meeting
07/09/2017 16:35
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กวจ) 0 284 meeting
06/09/2017 10:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมงาน "รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย" 0 208 meeting
06/09/2017 10:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2560 0 141 meeting
04/09/2017 15:32
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การขึ้นบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 0 483 information
04/09/2017 11:01
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมประจำเดือนกันยายน2560 0 192 direct
01/09/2017 16:25
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมต้นรับขบวนนักปั่นจักรยาน โครงการ "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ เชียงใหม่" 0 147 meeting
01/09/2017 14:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "พุทธธรรมกับสังคม" สู่เยาวชน 0 126 meeting
01/09/2017 14:00
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 168 meeting
31/08/2017 16:29
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 0 151 admin
31/08/2017 12:26
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินครั้งที่ ๑ 0 834 information
29/08/2017 13:45
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายเซาะ แซ่เฮง 0 167 meeting
28/08/2017 09:49
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ฟรี..ฟรี..ฟรี..ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 0 180 admin
24/08/2017 16:33
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 0 257 meeting
21/08/2017 16:28
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 และข่าวกรมเจ้าท่า 0 250 admin
17/08/2017 17:01
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2035 admin
16/08/2017 14:12
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ประจำเดือนสิ 0 448 meeting
11/08/2017 14:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคล 0 414 meeting
09/08/2017 14:50
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก เดือนสิงหาคม 2560 0 258 meeting
08/08/2017 09:50
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 0 965 admin
01/08/2017 11:13
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมประจำเดือนสิงหาคม2560 0 196 direct
27/07/2017 10:13
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง***ร ฯ 28 กรกฎาคม 2560 0 572 meeting
24/07/2017 10:50
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ประจำเดือนกรกฎา 0 334 meeting
21/07/2017 15:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2560 0 192 meeting
18/07/2017 09:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น Logistic Hub 0 214 admin
17/07/2017 11:19
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" 0 235 meeting
14/07/2017 09:59
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/60 เดือนกรกฎาคม 2560 0 348 meeting
13/07/2017 11:10
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงาน "วันหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร" 0 149 meeting
13/07/2017 11:08
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 0 218 meeting
07/07/2017 17:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 0 144 meeting
07/07/2017 09:10
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การรายงานการปลูกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 232 admin
06/07/2017 14:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 96
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.