ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 53
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo การช่วยเหลือเยียวยาตามหลัดมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง(พ.ศ.56-57) 0 138 meeting
23/04/2015 14:08
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘" 0 114 direct
22/04/2015 10:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างวัตถุ 0 222 direct
17/04/2015 13:35
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘" 0 210 direct
16/04/2015 15:28
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 0 461 information
27/03/2015 15:58
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 0 350 direct
26/03/2015 16:30
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯ 0 257 meeting
24/03/2015 13:44
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 0 93 information
24/03/2015 13:17
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 0 438 direct
17/03/2015 11:21
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีฯ 0 261 meeting
13/03/2015 09:39
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ฯ ประจำปี ๒๕๕๘ 0 370 direct
06/03/2015 13:38
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ผลการออกรางวัลกาชาดฯ 0 181 information
05/03/2015 09:48
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 0 331 direct
05/03/2015 09:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ 0 243 direct
05/03/2015 09:00
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเยรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 0 184 direct
05/03/2015 08:58
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 0 230 direct
05/03/2015 08:53
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 0 351 meeting
26/02/2015 13:26
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference ) งานจ้างปรับปรุงอาคารฯ 0 186 information
25/02/2015 14:29
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 0 241 information
24/02/2015 15:57
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 0 363 direct
16/02/2015 15:20
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดทำโครงการกิจกรรม ๕ ส. และวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) 0 344 meeting
13/02/2015 15:15
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ร่างขอบเขตงาน(TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 0 304 admin
06/02/2015 15:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 0 507 meeting
21/01/2015 11:23
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แจ้งบัญชาการนายยกรัฐมนตรี 0 282 meeting
21/01/2015 10:56
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 0 392 meeting
19/01/2015 10:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางอ่อน กันนะพันธ์ 0 335 meeting
13/01/2015 15:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเข้าสู่อาเซียนกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 0 341 meeting
12/01/2015 15:58
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 0 374 direct
05/01/2015 15:44
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 0 391 direct
25/12/2014 11:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เชิญร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯ 0 428 direct
22/12/2014 09:47
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประชาสัมพันธ์บัตรอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 0 399 meeting
12/12/2014 10:31
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6 0 324 admin
11/12/2014 13:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 270 meeting
11/12/2014 13:18
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ 0 285 meeting
08/12/2014 10:33
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ 0 169 meeting
08/12/2014 10:32
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 0 196 information
08/12/2014 09:41
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นายอุทัย ลิ้มศิริวงศ์ 0 233 meeting
02/12/2014 11:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 236 direct
02/12/2014 09:14
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo จำหน่าย ส.ค.ส. จังหวัดพิษณุโลก ปี 2558 0 226 admin
01/12/2014 15:21
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเวทีพบปะหารือกาแฟเช้าจังหวัดพิษณุโลก 0 323 direct
24/11/2014 13:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 0 465 direct
24/11/2014 10:15
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความรักพ่อ 0 326 direct
21/11/2014 15:07
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีรับศพผู้เสียชีวิต 0 189 direct
18/11/2014 12:30
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด และกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ 0 453 admin
14/11/2014 15:14
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือกาแฟเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 270 direct
10/11/2014 15:34
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างประจำศูนย์ดำรงธรรม 0 481 admin
24/10/2014 09:09
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด 0 260 admin
22/10/2014 11:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระงับการให้บริการเว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 24 ต.ค.57-26 ต.ค.57 เป็นการชั่วคราว 0 217 admin
22/10/2014 09:13
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างประจำศูนย์ดำรงธรรม 0 509 admin
20/10/2014 10:01
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 0 393 direct
16/10/2014 09:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 0 680 admin
14/10/2014 09:49
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๗ 0 521 direct
06/10/2014 10:24
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเพื่อปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรม 0 693 direct
01/10/2014 15:11
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 376 admin
26/09/2014 11:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 0 381 admin
26/09/2014 11:40
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2557 0 472 direct
17/09/2014 10:25
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๕๗ 0 552 direct
04/09/2014 10:01
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2557 0 745 direct
19/08/2014 11:26
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 0 1243 information
31/07/2014 15:26
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล 0 2069 admin
13/06/2014 14:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 53
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.