ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 88
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม 0 314 meeting
09/06/2017 09:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo (เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ) การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม 0 202 meeting
08/06/2017 18:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับจังหวัด 0 187 meeting
08/06/2017 10:29
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบตอบรับ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 0 196 admin
08/06/2017 09:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 0 253 admin
07/06/2017 16:41
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือของสำนักงานฯ 0 191 meeting
07/06/2017 13:18
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo พระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 0 162 meeting
07/06/2017 13:13
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความอนุุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 233 meeting
01/06/2017 15:20
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมฯเดือนมิถุนายน2560 0 164 direct
31/05/2017 11:12
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญชวนปลูกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 290 admin
31/05/2017 09:06
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo วาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2560 เดือนพฤษภาคม 2560 0 231 meeting
29/05/2017 16:45
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีกำหนดให้ ข้อมูลข่าวส 0 200 meeting
29/05/2017 15:52
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    สรุปผลการระดมความคิดเห็นเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 0 164 meeting
26/05/2017 15:18
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    สรุปผลการระดมความคิดเห็นเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 0 209 meeting
26/05/2017 15:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รูปแบบใบอนุญาตทำงาน 0 222 meeting
25/05/2017 15:08
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย 0 298 meeting
23/05/2017 16:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การกำหนดจัดพิธีเนื่องด้วยพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 300 meeting
23/05/2017 11:43
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีเนื่องด้วยพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนา 0 284 meeting
22/05/2017 13:55
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเตรียมการ สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 334 meeting
19/05/2017 12:02
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม 0 181 meeting
18/05/2017 15:45
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 149 meeting
18/05/2017 15:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo *** แจ้ง **** แนวทางการป้องกันการติด Ransomware WannaCry 0 193 admin
18/05/2017 10:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา 0 191 meeting
17/05/2017 15:33
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 0 186 meeting
16/05/2017 10:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 277 meeting
16/05/2017 10:02
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/60 เดือนพฤษภาคม 0 325 meeting
09/05/2017 16:55
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 0 226 meeting
05/05/2017 17:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก เดือนพฤษภาคม 2560 0 290 meeting
05/05/2017 11:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวราง***ร 0 238 meeting
03/05/2017 12:08
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 0 280 meeting
01/05/2017 10:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การแต่งกายงานพิธีสมโภชพระพุทธชินราชครบ 660 ปี 0 311 admin
28/04/2017 09:06
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมประจำเดือนพฤษภาคม2560 0 215 direct
27/04/2017 11:52
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เดือนเมษายน 2560 0 277 meeting
26/04/2017 15:00
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีงานสมโภชพระพุทธชินราชครบ 660 ปี 0 338 admin
25/04/2017 16:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม 0 245 meeting
25/04/2017 15:31
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 (แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน) 0 357 meeting
21/04/2017 09:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ให้เกษตรกรยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินโครงการที่ดินของรัฐ จังหวัดพิษณุโลก 0 231 information
19/04/2017 14:56
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 0 312 meeting
19/04/2017 10:27
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 0 256 meeting
10/04/2017 09:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ประจำเดือนเม 0 412 meeting
07/04/2017 17:13
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เชิญร่วมประเพณีขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 0 360 meeting
07/04/2017 14:15
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการป้องกันการทุจริต 0 182 meeting
07/04/2017 10:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0 240 admin
05/04/2017 15:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ "มหาดไทยใสสะอา 0 202 meeting
31/03/2017 16:03
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 230 meeting
30/03/2017 09:39
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 159 meeting
30/03/2017 09:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ "ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชก 0 220 meeting
27/03/2017 16:07
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข่้าร่วมโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราช 0 208 meeting
27/03/2017 11:00
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และการจัดงานวัน 0 323 meeting
24/03/2017 12:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 0 324 meeting
24/03/2017 12:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี 0 172 meeting
24/03/2017 11:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ประจำเดือน เมษายน 2560 0 209 meeting
23/03/2017 15:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ ศดธ.พล. ประจำเดือน เมษายน 2560 0 243 direct
21/03/2017 15:45
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เป็น "วันอนุรักษ์ควายไทย" 0 213 meeting
21/03/2017 14:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 0 124 meeting
21/03/2017 13:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชก 0 241 meeting
15/03/2017 14:46
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 0 201 meeting
13/03/2017 17:11
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ" มหาดไทยชวนรู้ " ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 0 160 information
13/03/2017 13:27
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประชาสัมพันธ์ใช้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม 0 148 meeting
13/03/2017 09:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือนมี 0 267 meeting
10/03/2017 15:47
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 88
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.