ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 63
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ทำดีแบบพ่อ" ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 271 meeting
20/01/2016 14:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559 0 322 meeting
19/01/2016 15:43
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 มกราคม 2559 0 354 meeting
19/01/2016 15:13
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สถานการณ์โรคโปลิโอระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 0 244 meeting
19/01/2016 15:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ผลออกรางวัลสลากกาชาด จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 0 619 admin
19/01/2016 09:12
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0 423 damrongtham
07/01/2016 14:08
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 326 direct
06/01/2016 11:10
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 369 direct
30/12/2015 16:58
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 0 268 meeting
30/12/2015 15:22
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอให้ทุกส่วนราชการส่งรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 0 316 meeting
30/12/2015 10:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓" 0 267 damrongtham
29/12/2015 15:16
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ (ด่วนที่สุด) 0 313 meeting
28/12/2015 17:55
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการฯ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2558 0 269 meeting
28/12/2015 16:53
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๙ 0 311 damrongtham
28/12/2015 16:04
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก 0 419 direct
25/12/2015 10:32
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 12/2558 0 417 meeting
21/12/2015 15:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 0 443 direct
18/12/2015 16:26
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 0 423 meeting
15/12/2015 10:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 0 425 meeting
14/12/2015 15:36
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 0 423 meeting
09/12/2015 11:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องในห้วงเดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 0 373 damrongtham
08/12/2015 15:58
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องในห้วงเดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 0 287 damrongtham
08/12/2015 15:57
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนล่าง 0 251 information
08/12/2015 15:10
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 0 273 meeting
08/12/2015 11:26
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การแสดงความจงรักภักดีเพื่อสนองพระราชปณิธานต่อต้านการทุจริตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 451 damrongtham
04/12/2015 10:34
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานประกาศเจตนารมณ์ "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)" 0 288 damrongtham
04/12/2015 09:57
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง 0 282 damrongtham
03/12/2015 16:05
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 308 direct
02/12/2015 14:47
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0 302 meeting
01/12/2015 16:12
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรับเสื้อและสิ่งของพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0 436 meeting
27/11/2015 07:10
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯครั้งที่ 11/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 0 284 direct
26/11/2015 14:21
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ พิษณุโลก 0 249 information
24/11/2015 16:00
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน "SCB IEP ปั่นรวมใจ ถวายพระพร" 0 286 direct
24/11/2015 10:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ พิษณุโลก 0 338 information
16/11/2015 15:28
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 519 direct
13/11/2015 11:39
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เรียนเชิญร่วมซักซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ 0 420 direct
13/11/2015 08:40
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88พรรษา 0 369 direct
13/11/2015 08:29
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษาฯ 0 579 direct
12/11/2015 14:14
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 0 415 direct
12/11/2015 10:15
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้จ่าหน้าซอง 0 325 meeting
11/11/2015 11:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 391 direct
06/11/2015 18:14
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก 0 327 direct
05/11/2015 12:57
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 0 509 direct
30/10/2015 17:05
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2558 ประจำเดือนกันยายน 2558 0 285 direct
28/10/2015 16:49
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หนังสือนำส่งเพิ่มเติม 1 ฉบับ 0 379 meeting
28/10/2015 12:20
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 360 meeting
28/10/2015 10:19
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ เดือนตุลาคม 10/2558 0 631 meeting
16/10/2015 13:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 410 direct
12/10/2015 15:54
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 423 meeting
12/10/2015 14:43
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลหน่วยงาน 0 398 admin
08/10/2015 09:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๘ 0 538 direct
07/10/2015 14:11
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แจ้งความสำนักพระราชวัง 0 523 direct
17/09/2015 13:01
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเลื่อนงานการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอาราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 0 432 meeting
14/09/2015 14:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผ่านทางเว็บไซต์ 0 320 admin
09/09/2015 10:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ เดือนกันยายน 9/2558 0 407 meeting
08/09/2015 10:05
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการในคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 0 352 meeting
08/09/2015 10:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการในคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 0 284 meeting
08/09/2015 10:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ : geoinfotech 2016 0 262 admin
03/09/2015 10:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การสนับสนุนโครงการปั่นร่วมใจไทยเพื่อโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 292 direct
31/08/2015 13:10
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 0 326 meeting
28/08/2015 15:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 63
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.