ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 82
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือนมี 0 190 meeting
09/03/2017 17:10
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 0 168 meeting
07/03/2017 13:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 138 meeting
06/03/2017 16:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo วาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/60 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 0 235 meeting
24/02/2017 17:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเดือน มี.ค. 60 0 164 meeting
23/02/2017 10:35
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำหนดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าติดตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศฯ 0 107 meeting
23/02/2017 10:33
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 0 151 information
21/02/2017 15:57
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 0 239 admin
16/02/2017 17:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก นัดพิเศษ 0 254 direct
10/02/2017 14:17
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2561 0 278 admin
09/02/2017 12:21
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจำเดือนกุ 0 327 meeting
08/02/2017 15:02
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 0 145 information
03/02/2017 10:34
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำกัดการนำเข้าสินค้าบริเวณด่านท้องถิ่นและด่านประเพณี 0 130 meeting
02/02/2017 16:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจ 0 171 meeting
01/02/2017 10:03
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 217 direct
30/01/2017 14:14
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 0 152 meeting
30/01/2017 13:22
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนมกร 0 202 meeting
26/01/2017 10:55
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2560 0 140 meeting
26/01/2017 08:58
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาราชการเพื่อรับรางวัล 0 146 admin
25/01/2017 10:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 0 131 meeting
23/01/2017 15:59
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 0 163 direct
19/01/2017 16:37
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 0 165 meeting
19/01/2017 11:56
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเข่าร่วมอบรมและทดสอบคว 0 207 meeting
19/01/2017 11:34
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ผลการออกรางวัลสลากกาชาด จังหวัดพิษณุโลก 2560 0 333 admin
18/01/2017 10:35
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนมก 0 352 meeting
16/01/2017 10:20
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนมก 0 163 meeting
16/01/2017 10:20
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ 0 118 information
12/01/2017 10:26
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญชมการแสดงเทิดพระเกียรติฯในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2560 0 243 admin
10/01/2017 16:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 0 228 admin
09/01/2017 14:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 229 direct
05/01/2017 10:52
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 0 195 meeting
04/01/2017 11:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพระราชวัง 0 176 meeting
04/01/2017 09:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 0 126 meeting
30/12/2016 16:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560 0 141 direct
30/12/2016 14:10
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การรักษาความเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ 0 148 meeting
29/12/2016 13:56
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 12/2559 ประจำเดือนธั 0 211 meeting
28/12/2016 10:31
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2559 ประจำเดือนพฤศจิก 0 166 meeting
28/12/2016 09:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน 0 134 meeting
28/12/2016 09:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เดือนมกราคม60 0 141 meeting
27/12/2016 15:15
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 201 meeting
23/12/2016 10:03
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 215 meeting
22/12/2016 13:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 0 208 meeting
22/12/2016 13:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 167 meeting
22/12/2016 13:36
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo วันหยุดราชการ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 และวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 0 242 direct
21/12/2016 09:31
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จฯ 0 202 direct
20/12/2016 16:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 0 170 meeting
19/12/2016 13:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 0 156 information
13/12/2016 14:41
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับโครงสร้างการบริหารสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก 0 194 meeting
13/12/2016 10:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย 0 216 meeting
13/12/2016 10:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2559 ประจำเดือนธ 0 275 meeting
13/12/2016 09:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การดำเนินงานโครงการ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 0 176 meeting
13/12/2016 09:52
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 227 direct
07/12/2016 09:47
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2559 0 231 meeting
02/12/2016 10:50
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเดือนธันวาคม59 0 140 meeting
30/11/2016 15:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ 0 320 direct
30/11/2016 10:31
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo วาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/59 เดือนพฤศจิกายน 59 0 225 secretary
28/11/2016 14:57
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 184 admin
25/11/2016 14:13
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอให้รายงานผลกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 198 direct
24/11/2016 15:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 0 217 meeting
21/11/2016 16:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์เพื่อน้องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 278 meeting
21/11/2016 16:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 82
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.