ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 86
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 0 215 meeting
05/05/2017 17:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก เดือนพฤษภาคม 2560 0 272 meeting
05/05/2017 11:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวราง***ร 0 229 meeting
03/05/2017 12:08
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 0 270 meeting
01/05/2017 10:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การแต่งกายงานพิธีสมโภชพระพุทธชินราชครบ 660 ปี 0 297 admin
28/04/2017 09:06
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมประจำเดือนพฤษภาคม2560 0 206 direct
27/04/2017 11:52
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เดือนเมษายน 2560 0 257 meeting
26/04/2017 15:00
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีงานสมโภชพระพุทธชินราชครบ 660 ปี 0 313 admin
25/04/2017 16:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม 0 222 meeting
25/04/2017 15:31
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 (แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน) 0 338 meeting
21/04/2017 09:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ให้เกษตรกรยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินโครงการที่ดินของรัฐ จังหวัดพิษณุโลก 0 221 information
19/04/2017 14:56
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 0 298 meeting
19/04/2017 10:27
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 0 253 meeting
10/04/2017 09:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ประจำเดือนเม 0 397 meeting
07/04/2017 17:13
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เชิญร่วมประเพณีขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 0 340 meeting
07/04/2017 14:15
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการป้องกันการทุจริต 0 178 meeting
07/04/2017 10:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0 226 admin
05/04/2017 15:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ "มหาดไทยใสสะอา 0 190 meeting
31/03/2017 16:03
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 219 meeting
30/03/2017 09:39
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 147 meeting
30/03/2017 09:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ "ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชก 0 211 meeting
27/03/2017 16:07
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข่้าร่วมโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราช 0 204 meeting
27/03/2017 11:00
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และการจัดงานวัน 0 317 meeting
24/03/2017 12:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 0 310 meeting
24/03/2017 12:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี 0 170 meeting
24/03/2017 11:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ประจำเดือน เมษายน 2560 0 204 meeting
23/03/2017 15:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ ศดธ.พล. ประจำเดือน เมษายน 2560 0 235 direct
21/03/2017 15:45
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เป็น "วันอนุรักษ์ควายไทย" 0 197 meeting
21/03/2017 14:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 0 122 meeting
21/03/2017 13:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชก 0 228 meeting
15/03/2017 14:46
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 0 192 meeting
13/03/2017 17:11
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ" มหาดไทยชวนรู้ " ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 0 151 information
13/03/2017 13:27
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประชาสัมพันธ์ใช้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม 0 147 meeting
13/03/2017 09:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือนมี 0 255 meeting
10/03/2017 15:47
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือนมี 0 227 meeting
09/03/2017 17:10
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 0 194 meeting
07/03/2017 13:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 163 meeting
06/03/2017 16:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo วาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/60 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 0 256 meeting
24/02/2017 17:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเดือน มี.ค. 60 0 198 meeting
23/02/2017 10:35
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำหนดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าติดตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศฯ 0 135 meeting
23/02/2017 10:33
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 0 183 information
21/02/2017 15:57
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 0 277 admin
16/02/2017 17:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก นัดพิเศษ 0 278 direct
10/02/2017 14:17
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2561 0 310 admin
09/02/2017 12:21
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจำเดือนกุ 0 358 meeting
08/02/2017 15:02
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 0 182 information
03/02/2017 10:34
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำกัดการนำเข้าสินค้าบริเวณด่านท้องถิ่นและด่านประเพณี 0 161 meeting
02/02/2017 16:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจ 0 205 meeting
01/02/2017 10:03
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 241 direct
30/01/2017 14:14
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 0 178 meeting
30/01/2017 13:22
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนมกร 0 226 meeting
26/01/2017 10:55
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2560 0 180 meeting
26/01/2017 08:58
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาราชการเพื่อรับรางวัล 0 175 admin
25/01/2017 10:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 0 163 meeting
23/01/2017 15:59
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 0 199 direct
19/01/2017 16:37
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 0 196 meeting
19/01/2017 11:56
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเข่าร่วมอบรมและทดสอบคว 0 241 meeting
19/01/2017 11:34
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ผลการออกรางวัลสลากกาชาด จังหวัดพิษณุโลก 2560 0 366 admin
18/01/2017 10:35
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนมก 0 385 meeting
16/01/2017 10:20
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนมก 0 193 meeting
16/01/2017 10:20
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 86
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.