ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 52
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ฯ ประจำปี ๒๕๕๘ 0 365 direct
06/03/2015 06:38
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ผลการออกรางวัลกาชาดฯ 0 177 information
05/03/2015 02:48
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 0 321 direct
05/03/2015 02:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ 0 239 direct
05/03/2015 02:00
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเยรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 0 177 direct
05/03/2015 01:58
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 0 216 direct
05/03/2015 01:53
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 0 333 meeting
26/02/2015 06:26
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference ) งานจ้างปรับปรุงอาคารฯ 0 182 information
25/02/2015 07:29
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 0 227 information
24/02/2015 08:57
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 0 352 direct
16/02/2015 08:20
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดทำโครงการกิจกรรม ๕ ส. และวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) 0 333 meeting
13/02/2015 08:15
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ร่างขอบเขตงาน(TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 0 289 admin
06/02/2015 08:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 0 454 meeting
21/01/2015 04:23
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แจ้งบัญชาการนายยกรัฐมนตรี 0 268 meeting
21/01/2015 03:56
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 0 373 meeting
19/01/2015 03:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางอ่อน กันนะพันธ์ 0 317 meeting
13/01/2015 08:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเข้าสู่อาเซียนกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 0 331 meeting
12/01/2015 08:58
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 0 363 direct
05/01/2015 08:44
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 0 381 direct
25/12/2014 04:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เชิญร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯ 0 420 direct
22/12/2014 02:47
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประชาสัมพันธ์บัตรอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 0 394 meeting
12/12/2014 03:31
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6 0 319 admin
11/12/2014 06:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 265 meeting
11/12/2014 06:18
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ 0 280 meeting
08/12/2014 03:33
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ 0 169 meeting
08/12/2014 03:32
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 0 192 information
08/12/2014 02:41
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นายอุทัย ลิ้มศิริวงศ์ 0 228 meeting
02/12/2014 04:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 234 direct
02/12/2014 02:14
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo จำหน่าย ส.ค.ส. จังหวัดพิษณุโลก ปี 2558 0 222 admin
01/12/2014 08:21
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเวทีพบปะหารือกาแฟเช้าจังหวัดพิษณุโลก 0 314 direct
24/11/2014 06:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 0 462 direct
24/11/2014 03:15
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความรักพ่อ 0 319 direct
21/11/2014 08:07
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีรับศพผู้เสียชีวิต 0 185 direct
18/11/2014 05:30
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด และกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ 0 432 admin
14/11/2014 08:14
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือกาแฟเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 264 direct
10/11/2014 08:34
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างประจำศูนย์ดำรงธรรม 0 473 admin
24/10/2014 02:09
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด 0 250 admin
22/10/2014 04:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระงับการให้บริการเว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 24 ต.ค.57-26 ต.ค.57 เป็นการชั่วคราว 0 210 admin
22/10/2014 02:13
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างประจำศูนย์ดำรงธรรม 0 503 admin
20/10/2014 03:01
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 0 388 direct
16/10/2014 02:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 0 675 admin
14/10/2014 02:49
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๗ 0 517 direct
06/10/2014 03:24
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเพื่อปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรม 0 691 direct
01/10/2014 08:11
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 372 admin
26/09/2014 04:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 0 374 admin
26/09/2014 04:40
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2557 0 468 direct
17/09/2014 03:25
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๕๗ 0 545 direct
04/09/2014 03:01
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2557 0 739 direct
19/08/2014 04:26
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 0 1239 information
31/07/2014 08:26
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล 0 2063 admin
13/06/2014 07:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 0 1737 official
07/05/2014 08:19
โดย official
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญชวนสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา 0 1559 direct
29/04/2014 07:36
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ 0 1482 direct
25/04/2014 03:24
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงาน "ศึกมวยไทยมาราธอน วีโก้แชมป์ และคาราวานซีพีเอฟ" ณ จังหวัดพิษณุโลก 0 1631 direct
18/04/2014 03:16
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ 0 1664 direct
18/04/2014 02:13
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำขอพรพระผู้ใหญ่ ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ 0 1982 direct
28/03/2014 07:06
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 0 1439 information
27/03/2014 02:33
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 0 1393 information
26/03/2014 05:01
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุททธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 0 1328 direct
21/03/2014 09:10
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 0 1184 direct
21/03/2014 08:58
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 52
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.