ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 60
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo ประกาศอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก 0 1145 admin
14/03/2014 07:39
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาฯ 0 626 information
13/03/2014 09:33
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" ประจำปี ๒๕๕๗ 0 712 direct
11/03/2014 10:07
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือกาแฟเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 774 direct
11/03/2014 10:05
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวความคิดการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลก 0 828 admin
26/02/2014 09:19
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การกำหนดชื่อห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 0 983 direct
26/02/2014 07:08
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดพิษณุโลก 0 792 direct
25/02/2014 03:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบสำรวจแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0 852 admin
21/02/2014 04:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การดำเนินงานตามโครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก 0 880 admin
20/02/2014 06:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือกาแฟเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 869 direct
18/02/2014 06:39
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 0 1087 information
13/02/2014 04:36
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ 0 1087 direct
11/02/2014 08:37
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอขอบคุณในการร่วมทำบุญศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และการร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาด (big cleaning day) 0 766 direct
11/02/2014 03:28
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 0 1110 admin
04/02/2014 08:16
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 0 812 direct
04/02/2014 03:39
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ร่างขอบเขคงาน( TOR ) งานก่อสร้างฯ 0 855 information
24/01/2014 08:36
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ "ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง" 0 1074 admin
24/01/2014 07:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดทำบุญศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และจัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) อาคารศาลากลางฯ 0 847 direct
23/01/2014 07:06
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือกาแฟเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 834 direct
21/01/2014 02:09
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 1035 direct
20/01/2014 03:20
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ผลการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น 0 705 admin
20/01/2014 03:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ผลการออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2557 0 2165 admin
20/01/2014 02:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo กำหนดการบำเพ็ญกุศล 0 1130 direct
10/01/2014 09:24
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ 0 889 direct
08/01/2014 04:35
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอขอบคุณในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 0 875 direct
03/01/2014 08:35
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เชิญร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯ 0 1578 direct
20/12/2013 03:59
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอยกเลิกกำหนดพิธีในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 0 1167 direct
12/12/2013 02:00
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฯ 0 916 direct
11/12/2013 06:34
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานโครงการ "รวมพลังใจ ใต้ร่มพระบารมี" 0 937 direct
09/12/2013 06:48
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านสนามคลี 0 876 admin
06/12/2013 09:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านคลองตานุ่น 0 1154 admin
06/12/2013 09:14
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๘ ( ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ) 0 883 admin
06/12/2013 09:12
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 0 955 admin
04/12/2013 08:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 0 1358 direct
26/11/2013 03:28
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การจัดงาน ประดับธงชาติและบำเพ็ญกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 0 1027 direct
25/11/2013 07:14
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานโครงการ "รวมพลังใจ ใต้ร่มพระบารมี" 0 1250 direct
21/11/2013 03:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก 0 724 direct
20/11/2013 08:15
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร 0 678 direct
19/11/2013 09:39
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาในคดีตีความคำพิพากษา 0 1068 direct
14/11/2013 07:00
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือติดตามสถานการณ์กลุ่มพลังทางการเมืองและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 0 1153 direct
14/11/2013 04:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ 0 847 direct
14/11/2013 04:23
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ข่าวประชาสัมพันธ์การรับบริจาคในรายการ "คนไทยส่งกำลังใจช่วยฟิลิปปินส์" 0 973 direct
13/11/2013 07:25
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 0 923 direct
12/11/2013 08:56
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นประชนม์ 0 1140 direct
29/10/2013 04:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 0 1169 direct
21/10/2013 03:53
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และร่วมเป็นเจ้าภาพฯ 0 925 direct
21/10/2013 03:51
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๖ 0 1501 direct
09/10/2013 06:45
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ตู้ยาพระราชทานพร้อมเวชภัณฑ์ฯ 0 1279 direct
03/10/2013 07:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี ๒๕๕๖ 0 1020 direct
02/10/2013 03:24
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 0 1699 direct
18/09/2013 03:05
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ 8/2556 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 0 1708 direct
28/08/2013 09:12
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพิเศษจำหน่ายเหรียญที่ระลึก 0 1170 direct
27/08/2013 08:22
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ 0 1198 direct
26/08/2013 03:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๕๕ 0 1644 direct
26/08/2013 03:22
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ 0 1572 direct
16/08/2013 08:47
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2556 0 2250 direct
09/08/2013 02:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชักะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 0 1113 direct
09/08/2013 02:18
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จ ฯ ระหว่างปลายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 0 1281 direct
06/08/2013 03:45
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2556 0 1158 direct
05/08/2013 08:51
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 0 1227 direct
05/08/2013 01:39
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 60
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.