ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 76
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo โครงการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0 142 meeting
03/11/2016 09:14
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 และพระบาทสม 0 98 meeting
03/11/2016 09:11
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 และพระบาทสม 0 169 meeting
02/11/2016 11:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0 143 meeting
02/11/2016 10:58
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 212 direct
31/10/2016 10:08
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 195 meeting
28/10/2016 14:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเดือน พย. 59 0 158 meeting
28/10/2016 09:05
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ 25 ตค 59 0 190 meeting
28/10/2016 09:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 258 meeting
26/10/2016 14:31
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเลื่อนเวลาการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 288 meeting
26/10/2016 08:45
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    รับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของหวัดพิษณุโลก 0 256 admin
21/10/2016 16:59
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ผู้ว่าราชการจงหวัดพิษณุโลกพบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายในการบริหารราชการแก่ส่วนราชการ 0 216 admin
21/10/2016 15:54
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) และพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 0 360 admin
19/10/2016 12:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2559 ประจำเดือนต 0 316 meeting
18/10/2016 09:51
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 0 295 direct
17/10/2016 09:50
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 233 direct
13/10/2016 10:55
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 188 meeting
07/10/2016 10:41
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การขยายผลประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมบุคคากรภาครัฐ 0 185 meeting
06/10/2016 13:33
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดเปญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี ๒๕๕๙ 0 162 meeting
04/10/2016 14:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๙ 0 161 meeting
04/10/2016 14:00
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของหวัดพิษณุโลก 0 179 admin
03/10/2016 15:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง 0 147 meeting
28/09/2016 18:29
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตค 59 0 119 meeting
28/09/2016 15:30
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/59 เดือยกันยายน 0 172 meeting
28/09/2016 14:55
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับสาธารณชน (งานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด) 0 147 meeting
28/09/2016 08:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรับ- ส่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 217 meeting
26/09/2016 11:30
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/59 เดือนกันยายน 0 315 meeting
19/09/2016 11:48
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 200 direct
12/09/2016 13:23
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ 0 169 meeting
08/09/2016 13:45
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 0 188 direct
02/09/2016 13:58
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ 0 185 meeting
02/09/2016 13:52
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ 0 127 meeting
02/09/2016 13:24
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ 0 195 meeting
02/09/2016 08:56
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ไตรมาศที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.59) 0 158 admin
31/08/2016 11:05
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559" 0 191 meeting
31/08/2016 10:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนสิ 0 198 meeting
29/08/2016 16:47
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนสิ 0 137 meeting
29/08/2016 15:58
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 0 336 meeting
19/08/2016 17:05
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การเกิดเหตุความไม่สงบเรียบร้อยในย่านชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 0 225 meeting
15/08/2016 10:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2559 0 218 meeting
10/08/2016 10:53
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 273 direct
09/08/2016 15:45
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การขออนุญาตจัดกิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 0 185 meeting
09/08/2016 13:18
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย" 0 184 meeting
09/08/2016 13:14
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ควบรวมทุนหมุนเวียนเดียวกัน 0 174 meeting
09/08/2016 13:10
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 0 187 meeting
09/08/2016 13:07
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมาปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเดือนสิงหาคม59 0 251 meeting
04/08/2016 09:50
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แนะนำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 0 179 meeting
03/08/2016 17:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี 0 160 meeting
03/08/2016 17:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 189 meeting
03/08/2016 11:24
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 165 meeting
03/08/2016 11:24
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมฯ 0 352 direct
29/07/2016 16:20
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงาน "วันหม่อม งามจิตต์ บุร 0 142 meeting
28/07/2016 15:39
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2559 เดือนกรกฎาคม 0 226 meeting
26/07/2016 12:02
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ 0 249 meeting
26/07/2016 11:02
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 0 197 meeting
22/07/2016 17:32
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 0 320 direct
20/07/2016 11:41
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศใน "งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 0 204 meeting
15/07/2016 11:17
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2559 ประจำเดือนกรกฎา 0 342 meeting
13/07/2016 15:40
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ" ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลฯ 0 227 direct
13/07/2016 10:01
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2559 ประจำเดือน ก 0 285 meeting
12/07/2016 10:14
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 76
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.