ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 59
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 0 390 direct
30/10/2015 17:05
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2558 ประจำเดือนกันยายน 2558 0 173 direct
28/10/2015 16:49
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หนังสือนำส่งเพิ่มเติม 1 ฉบับ 0 260 meeting
28/10/2015 12:20
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 231 meeting
28/10/2015 10:19
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ เดือนตุลาคม 10/2558 0 498 meeting
16/10/2015 13:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 291 direct
12/10/2015 15:54
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 290 meeting
12/10/2015 14:43
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลหน่วยงาน 0 282 admin
08/10/2015 09:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๘ 0 403 direct
07/10/2015 14:11
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แจ้งความสำนักพระราชวัง 0 401 direct
17/09/2015 13:01
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเลื่อนงานการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอาราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 0 315 meeting
14/09/2015 14:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผ่านทางเว็บไซต์ 0 233 admin
09/09/2015 10:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ เดือนกันยายน 9/2558 0 285 meeting
08/09/2015 10:05
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการในคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 0 209 meeting
08/09/2015 10:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการในคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 0 169 meeting
08/09/2015 10:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ : geoinfotech 2016 0 160 admin
03/09/2015 10:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การสนับสนุนโครงการปั่นร่วมใจไทยเพื่อโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 201 direct
31/08/2015 13:10
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 0 222 meeting
28/08/2015 15:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการ "ประดับธงในดวงใจ" 0 312 direct
24/08/2015 11:09
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๕๘ 0 207 direct
24/08/2015 10:55
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฯและพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาบูชาเจดีย์สถาน 0 238 meeting
20/08/2015 13:22
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การกำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายในการอยู่เวรให้เพิ่มความระมัดระวังการอยู่เวรยามรักษาการณ์ 0 196 direct
18/08/2015 17:04
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดพิษณุโลก 0 348 direct
11/08/2015 14:14
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเปลี่ยนสถานที่รับเสื้อ - เข็มกลัดพระราชทาน 0 206 admin
11/08/2015 09:27
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเปลี่ยนสถานที่รับเสื้อ - เข็มกลัดพระราชทาน 0 139 admin
11/08/2015 09:25
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญชวนนำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม มาบริการในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯฺBike for mom 0 201 meeting
07/08/2015 11:52
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างฯ 0 156 meeting
05/08/2015 15:40
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) 0 222 meeting
03/08/2015 16:03
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา 0 454 direct
29/07/2015 16:38
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การสำรวจอัตรากำลังข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 1 300 damrongtham
27/07/2015 17:11
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฯ (ฉบับชั่วคราว) 0 198 meeting
27/07/2015 10:10
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติมฯ 0 257 meeting
24/07/2015 16:13
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางการดำเนินงานการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และการมอบอำนาจฯ 0 189 meeting
24/07/2015 16:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 0 179 meeting
24/07/2015 15:33
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การดำเนินการจัดกิจกรรม "Bike for mom ปั่นเพื่อแม่" 0 360 direct
24/07/2015 14:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 0 356 direct
20/07/2015 11:22
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๕๘ 0 233 direct
16/07/2015 09:09
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ผ่าน ศดธ.และจังหวัด 0 163 meeting
14/07/2015 12:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอความร่วมมือประดับอักษรพระนามาภิไธย "มวก" 0 284 direct
08/07/2015 14:40
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ 0 400 meeting
29/06/2015 16:56
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 0 286 admin
23/06/2015 16:15
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการหารายได้เพื่อการกุศล สบทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ “ดร.น้ำจิต”และโครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถ“ด 0 236 meeting
18/06/2015 15:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 6/2558 0 330 meeting
10/06/2015 10:18
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" 0 266 meeting
05/06/2015 13:14
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฯ 0 403 direct
21/05/2015 08:36
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 0 225 meeting
18/05/2015 13:28
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์ เผยแพร่เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 0 220 meeting
15/05/2015 11:14
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณ 0 315 meeting
12/05/2015 16:28
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอร์ตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม 0 360 meeting
29/04/2015 15:34
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนในปีงบประมาณ 2557และไตรมาสที่ 1 ปี 2558 0 209 meeting
29/04/2015 15:31
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล 0 194 meeting
29/04/2015 14:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๕๘ 0 203 direct
29/04/2015 09:16
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    หนังสือแจ้ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 0 197 admin
28/04/2015 14:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 0 191 admin
28/04/2015 14:26
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีเททองพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแครงจำลอง พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระอุบาลี พระศิริมา 0 235 meeting
24/04/2015 15:31
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ 0 265 direct
24/04/2015 09:01
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการประดับธงในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ 0 165 direct
24/04/2015 08:59
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การช่วยเหลือเยียวยาตามหลัดมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง(พ.ศ.56-57) 0 161 meeting
23/04/2015 14:08
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘" 0 127 direct
22/04/2015 10:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างวัตถุ 0 265 direct
17/04/2015 13:35
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 59
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.