ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 57
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo การจัดงานโครงการ "รวมพลังใจ ใต้ร่มพระบารมี" 0 940 direct
21/11/2013 03:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก 0 586 direct
20/11/2013 08:15
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร 0 545 direct
19/11/2013 09:39
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาในคดีตีความคำพิพากษา 0 867 direct
14/11/2013 07:00
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือติดตามสถานการณ์กลุ่มพลังทางการเมืองและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 0 801 direct
14/11/2013 04:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ 0 698 direct
14/11/2013 04:23
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ข่าวประชาสัมพันธ์การรับบริจาคในรายการ "คนไทยส่งกำลังใจช่วยฟิลิปปินส์" 0 759 direct
13/11/2013 07:25
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 0 789 direct
12/11/2013 08:56
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นประชนม์ 0 940 direct
29/10/2013 04:02
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 0 929 direct
21/10/2013 03:53
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และร่วมเป็นเจ้าภาพฯ 0 750 direct
21/10/2013 03:51
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๖ 0 1280 direct
09/10/2013 06:45
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ตู้ยาพระราชทานพร้อมเวชภัณฑ์ฯ 0 995 direct
03/10/2013 07:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี ๒๕๕๖ 0 879 direct
02/10/2013 03:24
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 0 1380 direct
18/09/2013 03:05
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ 8/2556 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 0 1513 direct
28/08/2013 09:12
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพิเศษจำหน่ายเหรียญที่ระลึก 0 1015 direct
27/08/2013 08:22
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ 0 1020 direct
26/08/2013 03:27
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๕๕ 0 1173 direct
26/08/2013 03:22
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ 0 1209 direct
16/08/2013 08:47
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2556 0 1708 direct
09/08/2013 02:19
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชักะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 0 968 direct
09/08/2013 02:18
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จ ฯ ระหว่างปลายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 0 1122 direct
06/08/2013 03:45
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2556 0 980 direct
05/08/2013 08:51
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 0 1070 direct
05/08/2013 01:39
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนา eGovernment Forum 2013 0 971 admin
30/07/2013 02:39
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 0 786 admin
29/07/2013 04:09
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 0 776 direct
26/07/2013 04:26
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 0 764 direct
18/07/2013 04:05
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 0 763 admin
17/07/2013 08:34
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "อัครดุริยศิลปินราชสุดุดี 84 พรรษา" ชุด "บทเพลงแห่งแผ่นดิน" 0 526 direct
16/07/2013 02:13
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 0 705 admin
08/07/2013 07:21
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบริจาคและสั่งจองวัตถุมงคล 0 798 direct
02/07/2013 14:23
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 0 1006 admin
01/07/2013 19:09
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 0 597 direct
01/07/2013 18:20
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การจัดงานโครงการมวยรอบมาราธอนวีโก้ฯ และคาราวานซีพีเอฟ จังหวัดพิษณุโลก 0 537 direct
01/07/2013 18:11
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นในการจัดเก็บเอกสารฯ 0 688 information
10/06/2013 07:00
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์มหาดไทย(Mahadthai Channel) 0 699 admin
06/06/2013 04:02
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญสาวโสดที่สนใจเข้าร่วมการประกวดมิสคาวบอย 2013 ในงานพิษณุโลก อินโดไชน่า เอ็กซ์ไป 2013 0 899 admin
04/06/2013 08:59
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) 0 565 information
04/06/2013 03:41
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แจ้งแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) 0 626 admin
03/06/2013 04:54
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศฯ 0 809 admin
20/05/2013 04:26
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมงาน "พิษณุโลก อินโดไชน่า เอ็กซ์โป" 0 632 admin
20/05/2013 04:23
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ:กาแฟเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 743 direct
16/05/2013 04:35
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบฟอร์มรายงานข้อมูลข้าราชการและลูกจ้าง 0 589 admin
15/05/2013 08:06
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 0 507 direct
15/05/2013 07:07
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 0 1096 admin
03/05/2013 10:34
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 0 540 direct
03/05/2013 09:57
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การประดับธงชาติในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556 0 448 direct
03/05/2013 09:53
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) 0 574 information
03/05/2013 02:30
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556 0 723 direct
26/04/2013 07:33
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 576 admin
25/04/2013 02:54
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แก้ไข-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(นักวิเทศสัมพันธ์) 0 608 admin
23/04/2013 06:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(นักวิเทศสัมพันธ์) 0 506 admin
23/04/2013 02:57
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 0 451 direct
22/04/2013 09:57
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอความร่วมมือสั่งจองเช่าบูชาเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 487 direct
22/04/2013 09:54
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. 0 430 direct
22/04/2013 09:37
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายงานการประชุมหน่วยงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน พิษณุโลก อินโดไชน่า เอ็กซ์โป 0 490 admin
22/04/2013 07:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ม่านน้ำตกสะพานนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 0 503 admin
17/04/2013 07:40
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556 0 447 direct
17/04/2013 03:31
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 57
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.