ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข่าวสารจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 68
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แจ้งความประสงค์ขอ 0 256 meeting
08/06/2016 11:48
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 309 meeting
07/06/2016 16:59
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ 0 251 meeting
07/06/2016 13:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการขับเคลื่อนในการรณรงค์ เพื่อการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 0 192 meeting
06/06/2016 11:10
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 254 direct
02/06/2016 11:29
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เดือนพฤษภาคม 0 231 meeting
27/05/2016 11:49
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุ โลก ครั้งที่ 52559 ประจำเดือนพฤ 0 351 meeting
23/05/2016 09:28
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ปี 2559 0 261 meeting
12/05/2016 08:53
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 288 direct
11/05/2016 16:10
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การรักษาความสงบเรียบร้อยในห้วงเดือน พฤษภาคม 2559 0 257 damrongtham
04/05/2016 17:22
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนเม 0 312 meeting
28/04/2016 15:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    (แก้ไข)เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอำเภอเข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ 0 289 damrongtham
28/04/2016 14:48
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    เรียนเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอำเภอเข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ 0 164 damrongtham
28/04/2016 14:35
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    การเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ 0 238 meeting
27/04/2016 10:53
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 0 212 meeting
25/04/2016 14:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 0 303 direct
25/04/2016 10:09
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการประดับธงในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 0 241 direct
25/04/2016 09:55
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2559 เดือนเมษายน 2559 0 336 meeting
21/04/2016 09:16
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า 0 196 meeting
20/04/2016 15:05
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 234 direct
20/04/2016 09:44
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฯ 0 229 direct
20/04/2016 09:43
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 0 159 meeting
12/04/2016 15:30
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2559 0 185 meeting
11/04/2016 10:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 174 damrongtham
08/04/2016 17:13
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 0 197 direct
08/04/2016 12:46
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 234 direct
01/04/2016 16:37
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 231 meeting
31/03/2016 14:32
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559 เดือนมีนาคม 0 340 meeting
28/03/2016 18:53
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์" 0 288 direct
28/03/2016 14:37
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมประเพณีขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 0 303 meeting
28/03/2016 10:25
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย(เพิ่มเติม) 0 182 meeting
25/03/2016 10:40
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 171 admin
24/03/2016 10:18
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    บทความ/คำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ 0 168 damrongtham
23/03/2016 19:38
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย 0 204 meeting
23/03/2016 14:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 0 200 admin
22/03/2016 15:46
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 0 150 admin
22/03/2016 15:41
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559 เดือนมีนาคม 0 302 meeting
17/03/2016 16:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 0 232 meeting
17/03/2016 15:52
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดงานรัฐพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"และวันข้าราชการ 0 375 direct
08/03/2016 15:56
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆของส่วนราชการ 0 240 meeting
08/03/2016 11:46
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    มติคณะรัฐมนตรีกรณีผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความเห็นจากประชาชน ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 0 291 damrongtham
04/03/2016 14:28
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมีนาคม 2559 0 305 direct
03/03/2016 15:54
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการฯ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 0 309 meeting
26/02/2016 10:53
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอให้เเจ้งรายละเอียดรับจ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินที่ผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ 0 258 meeting
23/02/2016 13:29
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมาตรี 0 324 damrongtham
19/02/2016 16:13
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 0 378 meeting
18/02/2016 10:26
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศกระทรวงมหาดไทย 0 271 damrongtham
16/02/2016 13:03
โดย damrongtham
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเหตุรุนแรง 0 308 meeting
11/02/2016 09:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ประกาศผลการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 0 435 direct
01/02/2016 17:04
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก 0 433 direct
01/02/2016 16:37
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการฯ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือน มกราคม 2559 0 413 meeting
27/01/2016 18:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้านัดพิเศษ" 0 414 direct
27/01/2016 12:12
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้านัดพิเศษ" 0 382 direct
26/01/2016 10:25
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2016 0 328 admin
25/01/2016 16:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" 0 381 direct
21/01/2016 09:48
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" 0 295 direct
21/01/2016 09:48
โดย direct
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ทำดีแบบพ่อ" ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 312 meeting
20/01/2016 14:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559 0 370 meeting
19/01/2016 15:43
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 มกราคม 2559 0 397 meeting
19/01/2016 15:13
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สถานการณ์โรคโปลิโอระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 0 293 meeting
19/01/2016 15:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 68
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.