ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
ข่าว..อบรม/สัมมนา
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าแรกเว็บบอร์ด | ความช่วยเหลือ

หัวข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คุณเข้าชมครั้งสุดท้าย: 03/07/2018 06:33 ชั่วโมง (ทั้งหมด: 71)
ข้อความใหม่สุดสำหรับกระทู้ที่มีการเพิ่มเติมได้ถูกแสดง
4 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 48 ชั่วโมง | สัปดาห์ | ตั้งแต่เข้าชมครั้งสุดท้าย

หัวข้อข่าว/กระดานสนทนา ข้อความใหม่ ผู้เขียนคนสุดท้าย โพสต์เมื่อ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting18/07/2018 10:40
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting18/07/2018 10:02
ขอเรียนเชิญชมงานแสดงนิทรรศการภายในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Thailand Big Bang 2018"
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting17/07/2018 14:03
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting17/07/2018 13:33
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting17/07/2018 09:49
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting17/07/2018 09:47
ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
ห้องสนทนา : การใช้จ่ายงบประมาณ
1admin13/07/2018 13:55
ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ PADME
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:53
ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ PADME
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:53
รายงานผลการดำเนินงาน รายสัปดาห์ (29 มิ.ย.61)
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:52
รายงานผลการดำเนินงาน รายสัปดาห์ (25 พ.ค.61)
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:52
รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน (29 มิ.ย.61)
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:49
รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน 15 มิ.ย.61)
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:49
รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน (31 พ.ค.61)
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:48
รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน (15 พ.ค.61)
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:48
รายงานการประชุม กบจ ครั้งที่ 4/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:44
รายงานการประชุม กบจ ครั้งที่ 3/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:43
รายงานการประชุม กบจ ครั้งที่ 2/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:43
รายงานการประชุม กบจ ครั้งที่ 1/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:42
รายงานการประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 4/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:41
รายงานการประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 3/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:41
รายงานการประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 2/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:40
รายงานการประชุมเร่งรัด ครั้งที่1/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:40
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 5/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:34
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 4/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:34
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:34
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:33
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2561
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:33
คำสั่ง กบจ.พล
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:29
คำสั่งคณะทำงานในการเร่งรัดติดตาม
ห้องสนทนา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
1admin13/07/2018 13:29
ผลการประชุม/ข้อเสนอแนะ คณะที่3
ห้องสนทนา : ข้อเสนอแนะ
1admin13/07/2018 11:56
ผลการประชุม/ข้อเสนอแนะ คณะที่2
ห้องสนทนา : ข้อเสนอแนะ
1admin13/07/2018 11:55
ผลการประชุม/ข้อเสนอแนะ คณะที่1
ห้องสนทนา : ข้อเสนอแนะ
1admin13/07/2018 11:55
หนังสือเชิญประชุม
ห้องสนทนา : ข้อเสนอแนะ
1admin13/07/2018 11:54
คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ห้องสนทนา : ข้อเสนอแนะ
1admin13/07/2018 11:53
ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ PADME
ห้องสนทนา : ผลการเบิกจ่าย
1admin13/07/2018 11:51
ผลการเบิกจ่าย ปี 2560
ห้องสนทนา : ผลการเบิกจ่าย
1admin13/07/2018 11:46
รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:45
รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:44
รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:44
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:44
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:43
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:43
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:42
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:41
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:41
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:40
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
ห้องสนทนา : รายงานการประชุม
1admin13/07/2018 11:40
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 11/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:38
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 10/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:38
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 9/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:37
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 8/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:37
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 7/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:36
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 6/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:36
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 5/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:36
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 4/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:35
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:35
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:34
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2560
ห้องสนทนา : หนังสือเชิญประชุม
1admin13/07/2018 11:34
นโยบายด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
ห้องสนทนา : ประกาศจังหวัด
1admin13/07/2018 11:17
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์จังหวัด
ห้องสนทนา : ประกาศจังหวัด
1admin13/07/2018 11:16
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด
ห้องสนทนา : ประกาศจังหวัด
1admin13/07/2018 11:15
นโยบายเว็บไซต์ของจังหวัด
ห้องสนทนา : ประกาศจังหวัด
1admin13/07/2018 11:14
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
ห้องสนทนา : ประกาศจังหวัด
1admin13/07/2018 11:14
ขอเชิญบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศเนื่องในงาน "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ดิเรกดล 36"
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting12/07/2018 17:23
คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ห้องสนทนา : คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
1admin12/07/2018 16:19
ประกาศกรมทางหลวง
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1praneekong10/07/2018 14:49
บทความ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1admin09/07/2018 14:02
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting08/07/2018 14:49
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือนมิถุนายน 2561
ห้องสนทนา : เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561
1admin06/07/2018 10:26
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1meeting04/07/2018 09:21
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.