ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 2 [3] 4 5 ... 319
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    20/09/60 0 2631 secretary
19/09/2017 16:58
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    19/09/60 0 2546 secretary
18/09/2017 15:47
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    16/09/60 0 2678 secretary
15/09/2017 16:26
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    15/09/60 0 2375 secretary
14/09/2017 16:15
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    14/09/60 0 2432 secretary
13/09/2017 17:30
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    13/09/60 0 2633 secretary
12/09/2017 16:22
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    12/09/60 0 2643 secretary
11/09/2017 17:52
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    วันที่ 9 กันยายน (ล่าสุด) 0 3032 secretary
08/09/2017 17:55
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    วันที่ 9 กันยายน 2560 0 2502 secretary
08/09/2017 17:54
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    09/09/60 Most recent 0 2586 secretary
08/09/2017 17:52
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    09/09/60 updated 0 2490 secretary
08/09/2017 17:45
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    09/09/60 updated 0 2456 secretary
08/09/2017 17:42
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    09/09/60 0 2471 secretary
08/09/2017 17:13
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    08/09/60 0 2745 secretary
07/09/2017 16:52
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    08/09/60 0 2361 secretary
07/09/2017 16:52
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    07/09/60 0 2448 secretary
06/09/2017 17:28
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    06/09/60 0 2641 secretary
05/09/2017 16:03
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    05/09/60 0 2541 secretary
04/09/2017 16:50
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    02/09/60 0 2331 secretary
01/09/2017 16:49
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    01/09/60 0 2529 secretary
31/08/2017 16:33
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    01/09/60 0 2465 secretary
31/08/2017 16:32
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    01/09/60 0 2698 secretary
31/08/2017 16:31
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    01/09/60 0 2563 secretary
31/08/2017 16:30
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    01/09/60 0 2685 secretary
31/08/2017 16:30
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    01/09/60 0 2568 secretary
31/08/2017 16:18
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    31/08/60 0 2599 secretary
30/08/2017 17:23
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    30/08/60 0 2770 secretary
29/08/2017 18:09
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    29/08/60 0 2744 secretary
28/08/2017 16:50
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    26/08/60 0 2597 secretary
25/08/2017 17:26
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
    25/08/60 0 2528 secretary
24/08/2017 15:57
โดย secretary
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 2 [3] 4 5 ... 319
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.