ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 3 
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    ซักซ้อมแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 0 308 admin
12/11/2015 15:58
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2558(เพิ่มเติ่ม) 0 316 admin
04/09/2015 12:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558 0 190 admin
04/09/2015 12:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558 0 158 admin
04/09/2015 12:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบขอจัดหาคอมพิวเตอร์ / แบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมภายหลังได้รับอนุมัติ 0 1317 admin
17/10/2014 14:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา 0 2915 admin
25/12/2013 14:46
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบรายงานผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 0 2189 admin
25/12/2013 14:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) 0 2963 admin
13/09/2013 13:54
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 0 2567 admin
13/09/2013 13:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. (แท็บเล็ต) ในโรงเรียน 0 2428 admin
13/09/2013 13:37
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 3 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.