ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 3 
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    แบบขอจัดหาคอมพิวเตอร์ / แบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมภายหลังได้รับอนุมัติ 0 908 admin
17/10/2014 07:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา 0 2754 admin
25/12/2013 07:46
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบรายงานผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 0 1986 admin
25/12/2013 07:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) 0 2771 admin
13/09/2013 06:54
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 0 2360 admin
13/09/2013 06:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. (แท็บเล็ต) ในโรงเรียน 0 2248 admin
13/09/2013 06:37
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 0 3175 admin
03/07/2013 15:47
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แจ้งแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) 0 2563 admin
03/06/2013 04:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แจ้งแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) 0 2395 admin
03/06/2013 04:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 0 2428 admin
28/05/2013 09:52
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 3 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.