ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา pmqa หมวด 6
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo รายงาน GPP ปี 2551 0 10587 admin
17/12/2013 17:11
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 0 5983 admin
17/12/2013 17:10
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากร 0 6125 admin
17/12/2013 17:09
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบฟอร์มแผนผาสุก 0 5765 admin
17/12/2013 17:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รูปภาพทีมงานPMQA 54 0 6201 admin
17/12/2013 17:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo รายชื่อกระบวนการการสร้าง คุณค่า, สนับสนุน PMQA54 0 6186 admin
17/12/2013 17:05
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดกระบวนการพิษณุโลก ฉบับสมบูรณ์ 0 6207 admin
17/12/2013 16:09
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เอกสารสรุปประชุม:27 ก.ค..54 0 5990 admin
17/12/2013 16:08
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เอกสารประชุม:27 ก.ค..54 0 5996 admin
17/12/2013 16:06
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การจัดการกระบวนการ 0 6086 admin
17/12/2013 16:05
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.