ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา แผนพัฒนาจังหวัด57-60 แผนจังหวัด4ปี หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1863/2555 0 14298 admin
06/08/2012 10:56
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo หนังสือที่ พล 0016.2/ว4500 ลงวันที่ 31 ก.ค. 55 0 7121 admin
01/08/2012 13:52
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo หนังสือที่ พล 0016.2/ว4472 ลงวันที่ 31 ก.ค. 55 0 7073 admin
01/08/2012 13:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ปฏิทินการดำเนินงาน 0 7343 admin
01/08/2012 13:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบ จ1 0 6877 admin
01/08/2012 13:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบ project idea 0 6755 admin
01/08/2012 13:49
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สรุปประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 0 7503 admin
01/08/2012 13:49
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 0 7508 admin
18/07/2012 09:26
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แต่งตั้งอนุกรรมการระดับอำเภอ 0 6800 admin
18/07/2012 09:24
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 
 
หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล - หมายถึงห้องนี้มีผู้ดูแล ข้อความใหม่ต้องผ่านการตรวจก่อนแสดงผล
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.