ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow สรุปประชุม กรอ.
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าแรกเว็บบอร์ด | ความช่วยเหลือ

มีกระทู้ที่มีการเพิ่มเติมในช่วง 4 ชั่วโมง (ทั้งหมด: 21)
ข้อความใหม่สุดสำหรับกระทู้ที่มีการเพิ่มเติมได้ถูกแสดง
4 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 48 ชั่วโมง | สัปดาห์ | ตั้งแต่เข้าชมครั้งสุดท้าย

หัวข้อข่าว/กระดานสนทนา ข้อความใหม่ ผู้เขียนคนสุดท้าย โพสต์เมื่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:52
ประกาศท่าอากาศยานพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:51
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:48
ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:46
ประกาศกองทัพภาคที่ ๓
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:44
ประกาศกองทัพภาคที่ ๓
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:43
ประกาศกองทัพภาคที่ ๓
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:39
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:35
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:33
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:29
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:28
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:27
ประกาศกรมชลประทาน
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:25
ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะปราง
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:24
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:22
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:21
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1information22/10/2014 02:18
ระงับการให้บริการเว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 24 ต.ค.57-26 ต.ค.57 เป็นการชั่วคราว
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1admin22/10/2014 02:13
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.