ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow สรุปประชุม กรอ.
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางฯ 0 1 hr00175
17/10/2019 11:53
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0 46 hr00175
03/10/2019 16:13
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 0 52 hr00175
25/09/2019 09:09
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    ผู้ผ่านประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 0 64 hr00175
18/09/2019 11:04
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 0 95 hr00175
10/09/2019 11:14
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 0 91 hr00175
10/09/2019 09:23
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 0 223 hr00175
21/08/2019 15:29
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงครามรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 0 178 hr00175
21/08/2019 15:28
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
    รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 0 222 hr00175
23/07/2019 09:24
โดย hr00175
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.