ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow สรุปประชุม กรอ.
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 2 [3] 4 
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    emo แบบรายงานผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 0 4448 admin
25/12/2013 14:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) 0 5400 admin
13/09/2013 13:54
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 0 4738 admin
13/09/2013 13:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. (แท็บเล็ต) ในโรงเรียน 0 4648 admin
13/09/2013 13:37
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 0 5841 admin
03/07/2013 22:47
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แจ้งแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) 0 5020 admin
03/06/2013 11:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แจ้งแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) 0 5157 admin
03/06/2013 11:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 0 5060 admin
28/05/2013 16:52
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo คำอธิบาย รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท (ไม่เกิน 10 ล้านบาท) 0 6746 admin
15/11/2012 16:30
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ 0 4390 admin
15/11/2012 14:05
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 0 4402 admin
15/11/2012 14:04
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 5377 admin
30/07/2012 16:46
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 0 4451 admin
20/07/2012 11:15
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (สำนักงบประมาณ) 0 4324 admin
20/07/2012 11:15
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 0 4177 admin
20/07/2012 11:14
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 0 4250 admin
20/07/2012 11:12
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 0 4109 admin
20/07/2012 11:10
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 0 4160 admin
20/07/2012 11:09
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 0 6617 admin
09/03/2011 16:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 2 [3] 4 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.