ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าแรกเว็บบอร์ด | ความช่วยเหลือ

หัวข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คุณเข้าชมครั้งสุดท้าย: 16/06/2022 12:09 ชั่วโมง (ทั้งหมด: 17)
ข้อความใหม่สุดสำหรับกระทู้ที่มีการเพิ่มเติมได้ถูกแสดง
4 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 48 ชั่วโมง | สัปดาห์ | ตั้งแต่เข้าชมครั้งสุดท้าย

หัวข้อข่าว/กระดานสนทนา ข้อความใหม่ ผู้เขียนคนสุดท้าย โพสต์เมื่อ
โครงการ "บ้าน ปันสุข" และโครงการ "รถเข็นนั่ง ปันสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ห้องสนทนา : ประกาศราคากลาง ปปช.
1meeting01/07/2022 16:01
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting30/06/2022 09:38
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/65 เดือน มิ.ย.65
ห้องสนทนา : ประกาศราคากลาง ปปช.
1meeting28/06/2022 15:37
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1admin28/06/2022 10:02
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting27/06/2022 10:29
การจัดกิจกรรม CHULA105 I'm Possible Run วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1admin22/06/2022 11:32
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทางอินเตอร์เน็ต
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1admin22/06/2022 11:24
ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1admin22/06/2022 11:21
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2565 เดือน มิถุนายน 2565
ห้องสนทนา : ประกาศราคากลาง ปปช.
1meeting20/06/2022 16:30
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1admin17/06/2022 16:09
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565
ห้องสนทนา : ข่าวสารจังหวัด
1admin17/06/2022 16:06
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting17/06/2022 14:49
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
1meeting17/06/2022 14:45
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
ห้องสนทนา : แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
1admin17/06/2022 10:38
ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปีพุทธศักราช2565ของจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ประกาศราคากลาง ปปช.
1meeting17/06/2022 10:23
ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 ของจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ประกาศราคากลาง ปปช.
1meeting17/06/2022 10:22
ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 ของจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสนทนา : ประกาศราคากลาง ปปช.
1meeting17/06/2022 10:20
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.