ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow รายงานการประชุมกรอ/กบจ
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 3 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ PADME 0 2801 admin
13/07/2018 13:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ PADME 0 1401 admin
13/07/2018 13:53
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานผลการดำเนินงาน รายสัปดาห์ (29 มิ.ย.61) 0 1252 admin
13/07/2018 13:52
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานผลการดำเนินงาน รายสัปดาห์ (25 พ.ค.61) 0 1406 admin
13/07/2018 13:52
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน (29 มิ.ย.61) 0 1499 admin
13/07/2018 13:49
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน 15 มิ.ย.61) 0 1338 admin
13/07/2018 13:49
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน (31 พ.ค.61) 0 1300 admin
13/07/2018 13:48
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน (15 พ.ค.61) 0 1458 admin
13/07/2018 13:48
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานการประชุม กบจ ครั้งที่ 4/2561 0 1339 admin
13/07/2018 13:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานการประชุม กบจ ครั้งที่ 3/2561 0 1369 admin
13/07/2018 13:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 2 3 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.