ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การจัดทำแผนจังหวัดปี55
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 1369 1370 [1371] 1372 1373 ... 1374
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    ???????????????????????????? 0 4658 information
24/06/2008 11:21
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????? 0 4648 information
24/06/2008 11:20
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????? 0 4638 information
24/06/2008 11:19
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????? 0 4646 information
24/06/2008 11:19
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????? 0 4811 information
24/06/2008 11:18
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????????????? 0 4757 information
24/06/2008 11:16
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????????????????????? 0 5167 information
24/06/2008 11:15
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????????? 0 4723 information
24/06/2008 11:15
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????????????? 0 4798 information
20/06/2008 15:59
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? 0 4769 information
20/06/2008 15:53
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? 0 5055 information
20/06/2008 15:49
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????????????????????????????????????? 0 4805 information
20/06/2008 15:44
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????? 3 ?????????????????????????????????? ??????????? ??????????????? ???????????? 0 5134 information
20/06/2008 15:39
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????? 3?????????????????????????????? 3 0 4754 information
19/06/2008 11:39
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????????????????????????????????????? 0 4984 information
19/06/2008 11:36
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????? 0 5136 information
18/06/2008 14:25
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ??????????????? 0 5056 information
18/06/2008 14:24
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???????????????????? 0 5281 information
18/06/2008 14:22
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? 0 5065 information
18/06/2008 14:20
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? 0 5282 information
18/06/2008 14:20
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? 0 5145 information
18/06/2008 14:19
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? 0 5164 information
18/06/2008 14:19
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? 0 5094 information
18/06/2008 14:18
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????????????????????????????? 0 5235 information
18/06/2008 13:24
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????? 0 5165 information
18/06/2008 11:44
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ?????????????????????????????? 0 5197 information
18/06/2008 11:32
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? ???????????????????????????????? 0 4948 information
17/06/2008 11:11
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? ??????????????????????? ????????????????? 0 5089 information
17/06/2008 11:10
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ????????????????? ???????????????????? 0 5289 information
17/06/2008 11:08
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.??????? ???????????????????????? CAPE SEAL 0 5282 information
17/06/2008 11:04
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.??????? ???????????????????????? CAPE SEAL 0 5524 information
17/06/2008 10:58
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.??????? ???????????????????????? CAPE SEAL 0 5536 information
17/06/2008 10:53
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.??????? ??????????????? ???. ?.9 0 5150 information
17/06/2008 10:51
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.??????? ???????????????????????? CAPE SEAL 0 5019 information
17/06/2008 10:50
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.??????? ?????????????????????? ?.1 0 5434 information
17/06/2008 10:47
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.??????? ????????????????????????? 9 ??????? 0 5300 information
17/06/2008 10:46
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.????? ??????????????????????????????????????? 0 5545 information
14/06/2008 13:24
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.????? ??????????????????????????????????????? 0 5378 information
14/06/2008 13:23
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.????? ??????????????????????????????????????? 0 5418 information
14/06/2008 13:23
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
    ???.????? ????????????????????????????????????????????????????? 0 5603 information
14/06/2008 13:21
โดย information
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 1369 1370 [1371] 1372 1373 ... 1374
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.