ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การจัดทำแผนจังหวัดปี55
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 ... 2 3 [4] 5 6 ... 1374
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    ประกาศที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 0 97 meeting
25/11/2021 18:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ 0 104 meeting
16/11/2021 10:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 0 101 meeting
16/11/2021 10:04
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 105 meeting
11/11/2021 09:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประเทศเทศบาลตรพิษณุโลก 0 74 meeting
05/11/2021 11:14
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 112 meeting
25/10/2021 11:46
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 132 meeting
18/10/2021 14:32
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 0 101 meeting
14/10/2021 17:11
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 108 meeting
14/10/2021 16:45
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 82 meeting
14/10/2021 09:41
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    จังหวัดพิษณุโลก 0 122 meeting
08/10/2021 10:54
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจงหวัดพิษณุโลก 0 106 meeting
07/10/2021 15:12
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 156 meeting
27/09/2021 14:03
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 129 meeting
22/09/2021 17:24
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 137 meeting
20/09/2021 10:34
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 100 meeting
20/09/2021 10:32
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 111 meeting
20/09/2021 10:29
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก 0 169 meeting
14/09/2021 14:53
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก 0 88 meeting
14/09/2021 14:51
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 0 153 meeting
06/09/2021 10:52
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 115 meeting
06/09/2021 10:50
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 115 meeting
06/09/2021 10:36
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 0 149 meeting
01/09/2021 15:14
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 189 meeting
25/08/2021 17:45
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก 0 161 meeting
19/08/2021 14:45
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก 0 150 meeting
09/08/2021 17:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศกรมปศุสัตว์ 0 156 meeting
05/08/2021 11:11
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 134 meeting
05/08/2021 11:07
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก 0 250 meeting
13/07/2021 16:43
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก 0 170 meeting
06/07/2021 16:15
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก 0 184 meeting
05/07/2021 10:50
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก 0 160 meeting
02/07/2021 16:07
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก 0 155 meeting
18/06/2021 14:34
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 0 184 meeting
10/06/2021 14:46
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 0 317 meeting
12/05/2021 15:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง 0 390 meeting
29/04/2021 16:21
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก 0 496 meeting
28/04/2021 15:14
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก 0 316 meeting
19/04/2021 17:03
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 341 meeting
08/04/2021 16:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 0 266 meeting
08/04/2021 16:55
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 ... 2 3 [4] 5 6 ... 1374
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.