ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การจัดทำแผนจังหวัดปี55
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
ข่าว..อบรม/สัมมนา
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา การจัดทำแผนจังหวัดปี55 หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0016.2/ว6111 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 0 4557 admin
17/05/2012 11:17
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 0 4278 admin
25/01/2011 14:48
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบฟอร์มเสนอโครงการ(ขออนุมัติดำเนินการ) Conventional Project 0 3770 admin
04/11/2010 10:30
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    โครงการแบบย่อ project brief 0 3684 admin
20/10/2010 16:11
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (Value Chain) 0 4360 admin
04/10/2010 11:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    กรอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ และแนวทาง 0 3919 admin
04/10/2010 11:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย) 0 5257 admin
04/10/2010 11:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แบบฟอร์มงบ Function 0 3982 admin
04/10/2010 11:37
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แนวทางและหลักเกณฑ์การทำแผนปี 55 0 3919 admin
04/10/2010 11:35
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.