ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การจัดทำแผนจังหวัดปี55
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด 58-61
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 2 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ตัวชี้วัดที่12(กพร) ตัวชี้วัดที่12(กพร)
      กระทู้ ผู้เขียน วันที่
    emo
MODEL ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งล่าสุด
admin 10/09/2013 11:08
    emo
คำสั่งแต่งตั้งเจ้หน้าที่นำเข้าฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
admin 14/05/2013 15:46
    emo
ผลการสำรวจตัวชี้วัดที่12 (ครั้งที่1)
admin 14/05/2013 15:15
    emo
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัมนาปรับปรุงสารสนเทศ
admin 10/05/2013 12:01
    emo
รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน
admin 10/05/2013 11:59
    emo
MODEL ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
admin 26/04/2013 11:33
    thread link
ทดสอบ ตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
admin 07/12/2012 16:43
    emo
ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย.56
admin 07/12/2012 15:44
    emo
ปฏิทินการดำเนินงาน
admin 07/12/2012 15:42
    emo
แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์
admin 07/12/2012 14:58
หน้าที่: [1] 2 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.