ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow หลักธรรมาภิบาลปี2555
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 [2] 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา การจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    รายงานขอจ้าง 0 529 admin
25/10/2018 16:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    คำสั่งแต่งตั้ง คกก. ดำเนินการจ้าง 0 485 admin
25/10/2018 16:37
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานนำร่างประกาศเผยแพร่ 0 475 admin
25/10/2018 16:36
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    รายงานพิจารณาผลประกวดราคา 0 531 admin
25/10/2018 16:35
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    บัญชีตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 0 494 admin
25/10/2018 16:34
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    สรุปเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 0 561 admin
25/10/2018 16:32
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 0 536 admin
25/10/2018 16:30
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ใบตรวจรับงานจ้าง 0 518 admin
25/10/2018 16:29
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 [2] 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.