ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow รายงานผลฯงปมปี54
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: 1 2 [3] 4 5 ... 161
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจังหวัด
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิทดสอบภาคปฏิบัติ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปี พ.ศ.2564 0 397 admin
15/03/2021 16:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แจ้งกำหรดการรับเสด็จฯ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (ล่าสุด) 0 427 meeting
10/03/2021 15:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญเฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ณ วัดใหญ่) 0 419 meeting
10/03/2021 09:47
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แก้ไขแบบตอบรับ ของส่วนราชการที่เฝ้ารับ - ส่งเสด็จณ ณ กองบิน 46 0 209 meeting
10/03/2021 09:45
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเชิญเฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 0 343 meeting
09/03/2021 19:22
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 0 98 admin
08/03/2021 15:00
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 0 127 admin
24/02/2021 10:31
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 0 90 admin
24/02/2021 10:28
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/64 เดือน กพ 64 0 233 meeting
23/02/2021 14:06
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปี 64 0 533 meeting
18/02/2021 19:03
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/64 เดือน ก.พ. 64 0 337 meeting
18/02/2021 11:38
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 0 135 admin
10/02/2021 10:57
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 0 79 admin
10/02/2021 10:55
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    การขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 0 290 meeting
29/01/2021 17:48
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 0 2614 admin
29/01/2021 15:47
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 0 89 admin
28/01/2021 15:15
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 0 64 admin
28/01/2021 15:11
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    บทความ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ 0 75 admin
28/01/2021 15:03
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    แจ้งลายละเอียดการเข้าระบบ ZOOM 0 133 meeting
28/01/2021 10:09
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    รหัสประชุมล่าสุดค่ะ 0 137 meeting
28/01/2021 09:57
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    แจ้งระบบ ZOOM มีปัญหา ค่ะ 0 230 meeting
28/01/2021 09:37
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    รหัส ZOOM ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ 1/64 รหัสใหม่ ค่ะ 0 205 meeting
28/01/2021 08:50
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/64 เดือน มค 64 0 268 meeting
27/01/2021 14:41
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    การดำเนินการจัดสร้างศูนย์ราชการและอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณูโลก (แห่งใหม่) 0 206 meeting
27/01/2021 10:02
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 0 205 meeting
26/01/2021 09:27
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปี 2564 0 342 meeting
25/01/2021 09:03
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ขอเขิญร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/64 เดือน มค 64 0 419 meeting
19/01/2021 16:42
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 0 123 admin
15/01/2021 15:01
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 0 393 meeting
12/01/2021 15:01
โดย meeting
แสดงข้อความล่าสุด  
    ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2564 0 270 admin
07/01/2021 17:07
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: 1 2 [3] 4 5 ... 161
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.