ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
  Home arrow การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
 
 

 
Home
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสารจังหวัด
วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุม กรอ.
รายงานการประชุมกรอ/กบจ
สรุปผลการประชุมไทย-ลาว
การจัดทำแผนจังหวัดปี55
การจัดทำแผนจังหวัดปี 56
การจัดทำแผนจังหวัดปี 60
หลักธรรมาภิบาลปี2555
เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลฯงปมปี54
เอกสารประกอบการประชุม
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ข่าวรายวันจังหวัดพิษณุโลก
แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.พล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มรายงาน กฟย
สรุปการประชุมแผนฯปี 55
แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
Indo China
ASEAN
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัดปี56
สรุปประชุมฐานข้อมูลกลาง
คำสั่งมอบอำนาจ
ก.บ.จ.จังหวัด
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนพัฒนาจังหวัด
PMQA จังหวัดพิษณุโลก
การจัดสรรเงินรางวัล
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนปฏิบัติราชการ / แผนพัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
IT Security
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบภายในจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับวันที่ 28/03/2551

 
ข่าวสารจังหวัดพิษณุโลก  

หน้าที่: [1] 
ผังบอร์ด :: ห้องสนทนา เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก แบบฟอร์มการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
      กระทู้ ตอบ อ่าน ผู้เขียน ข้อความล่าสุด
    แบบฟอร์มรายงานผลการติดตั้งและซ่อมแซม กรณีกล้องชำรุดหรือเสียหาย 0 6545 admin
29/09/2017 13:38
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แผนที่จุดติดตั้งกล้อง 0 4453 admin
07/04/2017 14:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo เอกสารประกอบการพิจารณาความชัดของกล้อง 0 4143 admin
07/04/2017 14:51
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo ตัวอย่างการคำนวนหาพื้นที่ฮาร์ดดิสก์และความชัดของกล้อง 0 3769 admin
07/04/2017 14:50
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติของกล้อง 0 3812 admin
07/04/2017 14:48
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo การกำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน (TOR) 0 3940 admin
07/04/2017 14:46
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบสรุปโครงการ คกก.มท.01 0 4142 admin
07/04/2017 14:45
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบฟอร์มการจัดหา กรณีเกิน 5 ล้าน 0 3515 admin
07/04/2017 14:44
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบฟอร์มการจัดหา กรณีไม่เกิน 5 ล้าน 0 3985 admin
07/04/2017 14:43
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
    emo แบบฟอร์มโครงการ 0 3929 admin
07/04/2017 14:42
โดย admin
แสดงข้อความล่าสุด  
หน้าที่: [1] 
 
 
 

 
 

 
 


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
© copyright 2004 Carlos A.G.Netto All rights reserved.